Δεν γίνονται εξετάσεις για διπλώματα οδήγησης, λόγο αποχής των εξεταστών

Δεν γίνονται εξετάσεις για διπλώματα οδήγησης, λόγο αποχής των εξεταστών

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος (ΟΣΥΑΠΕ) στην τελευταία συνεδρίασή του στις 21/12/2015 αποφάσισε ενάντια σε κάθε μορφή μη αμειβόμενης εργασίας.

Οπως τονίζει στην ανακοίνωση που υπογράφει ο Διευθυντής Δ.Μαυρογιάννης: Οι εξεταστές υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών Σερρών όπως των υπολοίπων Δ/νσεων Μεταφορών όλης της χώρας, εργαστήκαμε εδώ και δύο μήνες χωρίς την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης.

Η καταβολή διεκόπη με τις διατάξεις του Ν. 4354/15, του οποίου η εφαρμογή ξεκίνησε από τις 1/1/2016. Στις 10/2/2016 κατατέθηκε τροπολογία από τους αρμόδιους υπουργούς που προέβλεπε την οριστική λύση του θέματος της αποζημίωσης, αλλά και την καταβολή των δεδουλευμένων των εξεταστών και βοηθών εξεταστών. Εντελώς αναιτιολόγητα η τροπολογία αποσύρθηκε.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ψηφισθεί οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση που να δίνει λύσει στο θέμα.

Μετά από τα παραπάνω όλοι οι υπάλληλοι εξεταστές της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Σερρών συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία – αποχή από το έργο των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.