Δεν θα λειτουργήσουν οι Εφορίες για το κοινό στις 02 και 03-01-2014

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι την Πέμπτη02/01/2014 και την Παρασκευή 03/01/2014 οι ΔΟΥ και οι υπόλοιπες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών παρατείνονται σύμφωνα με την ΠΟΛ 1101/2002.