ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ: Ευνοϊκότεροι διακανονισμοί για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΔΕΥΑ-Σερρών-Χασαπίδης-2014Από 3 έως 40 δόσεις-Αιτήσεις έως τις 14 Νοεμβρίου.
Βελτιώνονται οι διακανονισμοί πληρωμής των λογαριασμών του νερού με τη νέα απόφαση που αναμένεται να λάβει το ΔΣ της ΔΕΥΑΣ την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, με βάση νεοψηφισθέντα Νόμο, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Επιχείρησης κ. Κ. Χασαπίδης το πρωί της Πέμπτης 23/10 στα ΜΜΕ.
Στις νέες ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν οι οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 30 Σεπτεμβρίου 2014.
Οι νέοι ευνοϊκότεροι διακανονισμοί έχουν ως εξής:
  • Από 41 € ως 150 € έως τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  • Από 151 € ως 500 € έως έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  • Από 501 € ως 1.000 € έως δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  • Από 1.001 € ως 2.000 € έως είκοσι τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  • Από 2.001 € ως 4.000 € έως τριάντα έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  • Από 4.001 € και άνω έως σαράντα μηνιαίες δόσεις
Ο οφειλέτης οφείλει πέρα από τις δόσεις που θα προέλθουν από τους διακανονισμούς, να εξοφλεί και τον τρεχούμενο λογαριασμό του, ώστε μέσα από την ρύθμιση να μην δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα με τα υπόλοιπα των οφειλών.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης προβεί σε εφάπαξ εξόφληση της οφειλής του, παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης προβεί σε εφάπαξ εξόφληση του 50% της οφειλής του, παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για ποσά άνω των 1.000,00 €.
Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί στη ΔΕΥΑΣ, Βενιζέλου 139, το αργότερο έως την 14η Νοεμβρίου 2014. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας οι διακανονισμοί θα γίνονται για τα αντίστοιχα όρια χωρίς όμως την απαλλαγή των προσαυξήσεων.
Όσοι είναι ήδη σε διακανονισμό έχουν και αυτοί τη δυνατότητα να επαναϋποβάλλουν αίτημα για να υπαχθούν στις νέες βελτιωτικές ρυθμίσεις για το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους.
Να επισημάνουμε ότι δεν επιτρέπεται διακανονισμός στον ίδιο καταναλωτή αν δεν έχουν περάσει δύο χρόνια από τον προηγούμενο του.
Υπενθυμίζουμε ότι οι διακανονισμοί γίνονται στις περιπτώσεις εκείνες που ο χρήστης ή ο ιδιοκτήτης δεν δύναται να αποπληρώσει το ποσό της οφειλής του.
«Είναι καθήκον μας να βελτιώνουμε συνεχώς τους διακανονισμούς πληρωμής του νερού των συνδημοτών μας, καθώς έχουμε πλήρη συναίσθηση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, όμως πάντα με βάση το Νόμο και τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας της ΔΕΥΑΣ», ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος της Επιχείρησης.