ΔΕΥΑΣ: «Δημοπρατείται το αποχετευτικό δίκτυο Μητρουσioυ Σκούταρεως» – Το έργο ξεκινά τέλος καλοκαιριού

25η Ιουνίου 2012 Δημαρχείο Σκουτάρεως. Ανακοινώνεται η ένταξη του έργου από τον Δήμαρχο Π. Αγγελίδη και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ Θ. Αραμπατζή.
25η Ιουνίου 2012 Δημαρχείο Σκουτάρεως. Ανακοινώνεται η ένταξη του έργου από τον Δήμαρχο Π. Αγγελίδη και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ Θ. Αραμπατζή.

« Δημοπρατείται, με διεθνή Διαγωνισμό, το  αποχετευτικό Σκουτάρεως,  Μητρουσίου προϋπολογισμού 13,5 εκατομ. Ευρώ και μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε τον Ανάδοχο. Ένα μεγάλο έργο ποιότητας ζωής  γίνεται πραγματικότητα. Είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί μέσα σε 24 μήνες».

Την ανακοίνωση έκανε σε συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Θ. Αραμπατζής, την Τρίτη 12 Μαρτίου. Την ίδια μέρα το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης επικύρωσε τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης της τελικής μελέτης.

Τα αποχετευτικά δίκτυα, στις παραπάνω κοινότητες, τα οποία θα καταλήγουν στο βιολογικό των Σερρών (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων), θα κατασκευαστούν από τη ΔΕΥΑ Σερρών.

Η ένταξη του έργου έγινε μέσα από το Ταμείο Συνοχής, στον Αξονα Προστασίας και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΠΠΕΡΑΑ και χρηματοδοτείται κατά 100% από το Πρόγραμμα. Η ΔΕΥΑΣ θα επιβαρυνθεί μόνο τον ΦΠΑ.

Στις εργασίες, που αναμένεται να ξεκινήσουν τέλη καλοκαιριού, περιλαμβάνονται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, τα έργα μεταφοράς των λυμάτων στον βιολογικό καθώς και οι ιδιωτικές συνδέσεις «προκειμένου το σύνολο του έργου να είναι εξαρχής πλήρως ολοκληρωμένο και λειτουργικό» τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ.

Συγκεκριμένα: στο Μητρούσι θα κατασκευαστεί εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης συνολικού μήκους 34,7 χλμ.

Στο Σκούταρι θα υλοποιηθούν 38 χλμ. εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης.

Στο σύνολο θα κατασκευαστούν 72,7 χλμ. δικτύου  και 4 αντλιοστάσια τα οποία θα μεταφέρουν τα λύματα στoν βιολογικό. Ένα στο Μητρούσι και τρία στο Σκούταρι.

Λύνεται λοιπόν δια παντός το πρόβλημα της Αποχέτευσης στις δύο Δημοτικές Κοινότητες οι οποίες αναβαθμίζονται περιβαλλοντικά.

Σημειώνουμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ έχει ετοιμάσει μελέτες για όλα τα χωριά  και μόλις υπάρξουν χρηματοδοτήσεις θα εντάξει τα έργα.

Για την ιστορία

Αρχές του 2000, οι Καποδιστριακοί  δήμοι Σκουτάρεως και Καπετάν Μητρούση ξεκίνησαν μελέτες, ο καθένας από την πλευρά του, για την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στις Δ.Κ.  Σκουτάρεως και Μητρουσίου,  αφού προηγουμένως είχαν υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις με το δήμο Σερρών για την υποδοχή των λυμάτων από τον βιολογικό.

Εντός του 2009 υπήρξε προέγκριση των μελετών.

Από τις αρχές  του 2011, η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Σερρών σε συνεργασία με τη  ΔΕΥΑΣ τροποποίησαν, ολοκλήρωσαν τις μελέτες και τον  Μάρτιο του 2011 υπέβαλαν πλήρη   φάκελο στο ΕΠΠΕΡΑΑ με αποτέλεσμα την ένταξη του έργου την ενδεκάτη Ιουνίου 2012.

Τόσο μεγάλο έργο στις Σέρρες έχει να γίνει από το 2006 όταν άλλαξε όλο το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, πάλι με χρηματοδότηση 15 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής.