ΔΕΥΑΣ: «Λύθηκαν χρόνια προβλήματα του αποχετευτικού στις οδούς Απαμείας, Παυσανία»

 

« Ο Π. Αγγελίδης και ο Θ. Αραμπατζής ενημερώνουν τους δημοσιογράφους για το έργο»
« Ο Π. Αγγελίδης και ο Θ. Αραμπατζής ενημερώνουν τους δημοσιογράφους για το έργο»

Η ΔΕΥΑ Σερρών με ανακοίνωσή της επισημαίνει ό,τι: «συνεχίζει να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των Σερραίων δίνοντας λύσεις σε χρόνια προβλήματα όπως αυτά στις οδούς Παυσανία και Απαμείας, όπου η πρώτη πλημμύριζε και στη δεύτερη η δυσοσμία από τα λύματα ήταν αισθητή.

            Συγκεκριμένα, η Παυσανίας πλημμύριζε από τα νερά της βροχής που κατέβαιναν από τη Δ. Μαρούλη και το 1οΓυμνάσιο. Στο σημείο κατασκευάσθηκαν 33 φρεάτια ομβριοσυλλογής και ένας αγωγός διαμέτρου 80 εκ. ο οποίος θα μεταφέρει τα νερά στον Κεντρικό αγωγό ομβρίων υδάτων. Κανένα πρόβλημα πλέον από το Σεπτέμβριο για την περιοχή και τους κατοίκους της.
Κανένα πρόβλημα από δω και πέρα και για τους περίοικους στην οδό Απαμείας. Λύματα και δυσοσμία τέλος χάρη σε μία εκτροπή του Παντορροϊκού ( ο οποίος δέχεται τα λύματα και τα όμβρια της ευρύτερης περιοχής) συνολικού μήκους100 μέτρων και διαμέτρου 40 εκ. που θα δέχεται πλέον μόνο τα λύματα και θα τα μεταφέρει σ’ έναν άλλο αγωγό αποκλειστικά λυμάτων και μέσω αυτού στο Βιολογικό(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων). Διότι όταν τα λύματα αραιώνονται με όμβρια δημιουργείται πρόβλημα στην επεξεργασία τους.
 Στον ίδιο δρόμο κατασκευάσθηκε ένα φρεάτιο αμμοσυλλέκτη για να προστατεύει τον αγωγό λυμάτων από τα φερτά υλικά.
Οι παρεμβάσεις στην Απαμείας και Παυσανία (είναι το ίδιο έργο) θα κοστίσουν 190.650 ευρώ και πληρώνονται αποκλειστικά από τη ΔΕΥΑΣ».