ΔΕΥΑΣ: Νέα ευκαιρία για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας

ΔΕΥΑΣ: Νέα ευκαιρία για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας

Τώρα, με βάση τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.4483/17, άρθρο 52 μπορείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017, με αίτηση σας προς την Επιχείρηση την οποία πρέπει να υποβάλετε έως την 30η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Οι ρυθμιζόμενες οφειλές θα καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό  έως και 100% από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα  λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Διακανονισμοί θα γίνονται για οφειλές άνω των 20 € και κλιμακώνονται ως εξής  :

  • Από  21€ έως  200€  μέχρι 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  • Από  201€ έως 500€  μέχρι 24  ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  • Από 501€ έως 1.000€  μέχρι 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  • Από 1.001€ έως 2.000€ μέχρι 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  • Από 2.001 και άνω μέχρι 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις

Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις δόσεις που θα προέλθουν από τους διακανονισμούς οφείλει να εξοφλεί και τον τρεχούμενο λογαριασμό του.