ΔΕΥΑΣ: Πρόταση 4,5εκ. ευρώ για την αξιοποίηση της λυματολάσπης

ΔΕΥΑΣ: Πρόταση 4,5εκ. ευρώ για την αξιοποίηση της λυματολάσπης

«Είναι ένα τεράστιας σημασίας έργο, διότι συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της υγείας και στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων. Έχουμε βάλει στόχο να το πετύχουμε και θα το πετύχουμε», δηλώνει σε δελτίο τυπου που εξέδωσε η ΔΕΥΑΣ ο πρόεδρός της Θ.Αραμπατζής.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Θόδωρος Αραμπατζής είναι κατηγορηματικός: Η ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) του Δήμου μας θα αποκτήσει σύντομα Μονάδα Επεξεργασίας της Λυματολάσπης.

«Έχουμε καταθέσει την πρόταση, προϋπολογισμού4,5 εκ.ευρώ, από τον Απρίλιο στο ΕΠΠΕΡΑΑ για έλεγχο και αξιολόγηση και περιμένουμε να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους» επιβεβαιώνει ο γ. διευθυντής της Υπηρεσίας κ. Νίκος Σαφαρίκας.

Σε αναμονή της έγκρισης η Επιχείρηση προετοιμάζεται. Πρόεδρος και γενικός συνοδευόμενοι από τον διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Στέλιο Σπύρου, την 17,18,19η τρέχοντος μηνός Οκτωβρίου, μετέβησαν στην Πάφο της Κύπρου όπου λειτουργεί πρότυπη μονάδα επεξεργασίας της Λυματολάσπης.

Ηλιακή Ξήρανση

Την αποστολή υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Πάφου και πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων κ. Σάββας Βέργας και ο γενικός διευθυντής κ. Ευτύχιος Μαληκίδης.

Την Πέμπτη, 18 Οκτ., μετά την εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο, η διοίκηση της ΔΕΥΑΣ μετέβη στον Βιολογικό και ενημερώθηκε, για τη λειτουργία, τα προβλήματα, τις δυσκολίες αλλά και τα τεράστια οφέλη που έχει η ξήρανση της λυματολάσπης.

Τα οφέλη

Ο κ. Θ. Αραμπατζής μας μεταφέρει: «Η τεχνολογία που εφαρμόζει η ΕΕΛ Πάφου για την ξήρανση της λάσπης, Ηλιακή Ξήρανση σε κατάλληλα σχεδιασμένο θερμοκήπιο, είναι μία πρωτοποριακή γερμανική τεχνολογία όχι μόνο για την Κύπρο αλλά για όλη τη Νότια Ευρώπη. Αποτελεί σήμερα την πλέον οικολογική και πράσινη, μέσω της ηλιακής ενέργειας, διαθέσιμη τεχνολογία, με σοβαρή εξοικονόμηση ενέργειας.

Ενέργεια εξοικονομείται αλλά και παράγεται καθώς η λυματολάσπη αξιοποιείται για την παραγωγή βιοαερίου που στη συνέχεια μέσω ειδικού καυστήρα δίνει ηλεκτρική ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται για να καλύψει ανάγκες της βιολογικής μονάδας.

Η ξηραμένη λυματολάσπη αποκαθιστά χώρους λατομείων, αντικαθιστά τα χημικά γεωργικά λιπάσματα-όχι όμως στη διατροφική αλυσίδα-φροντίζει χώρους πρασίνου.

Προφανώς η ΔΕΥΑΣ θα την προωθήσει στη γεωργία και σε άλλους Δήμους του νομού μας, όταν έρθει εκείν’ η ώρα» ενημέρωσε ο πρόεδρος.

Το κλιμάκιο της Επιχείρησης δεν παρέλειψε να μελετήσει και τη Μονάδα Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Βιολογικού της Πάφου τα οποία επαναχρησιμοποιούνται στην άρδευση. Είναι ένα έργο στο οποίο έχει ενταχθεί η ΔΕΥΑΣ μέσα από το ΕΠΠΕΡΑΑ και θα κοστίσει 2.527.000 ευρώ.

Την Παρασκευή 19 Οκτ. πρόεδρος, γενικός και τεχνικός διευθυντής επέστρεψαν στις Σέρρες αποφασισμένοι να προσφέρουν ότι καλύτερο στους δημότες μας και το περιβάλλον.