Δευτέρα 9/6 του Αγίου Πνεύματος: Αργία για το Δημόσιο όχι όμως και για τον ιδιωτικό τομέα

Δευτέρα 9/6 του Αγίου Πνεύματος: Αργία για το Δημόσιο όχι όμως και για τον ιδιωτικό τομέα

καταστήματαΑργία για το Δημόσιο όχι όμως και για τον ιδιωτικό τομέα είναι η ερχόμενη Δευτέρα 9 Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά κατά την ημέρα αυτή και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην εργασία τους, δικαιούμενοι απλό ημερομίσθιο.

Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν θα χάσουν το ημερομίσθιο, δηλαδή όσοι εργάζονται πενθήμερο το ωρομίσθιο των 8 ωρών και όσοι εξαήμερο το ωρομίσθιο των 6,40 ωρών.

Ωστόσο σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, σύμφωνα με όρο που έχει τεθεί σε ορισμένες συλλογικές συμβάσεις ή Διαιτητικές αποφάσεις, η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί συμβατικά ως ημέρα αργίας και εξομοιώνεται, ως προς τις συνέπειες της εργασίας των εργαζομένων κατ’  αυτή, με Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις ΣΣΕ και ΔΑ αυτές δικαιούνται την ημέρα αυτή να μην προσέλθουν στην εργασία τους, λαμβάνοντες οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργασθούν, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, ολόκληρο, χωρίς περικοπή δηλαδή, τον μηνιαίο τους μισθό, παρότι δεν θα έχουν εργασθούν κατ΄ αυτή την ημέρα.

Αντίθετα όσοι από τους τελευταίους αυτούς εργαζομένους εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους ή του 1/25ου του μισθού τους, αναλόγως με τον τρόπο που αμείβονται.

Σχετικός για την αργία αυτή όρος έχει τεθεί στις ΣΣΕ και ΔΑ που αφορούν :

 • α) στις Καπνοβιομηχανίες,
 • β) στις Κλινικές και στα ιατρικά εργαστήρια,
 • γ) στα ναυτικά πρακτορεία,
 • δ) στις επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων,
 • ε) στις Εφημερίδες,
 • στ) στα Λατομεία Πέτρας και Χώματος,
 • ζ) στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς,
 • η) στις επιχειρήσεις τεχνικών έργων (μόνο για τις ειδικότητες Εργοδηγών Σχεδιαστών και Χειριστών Μηχανημάτων
 • θ) στους ηλεκτροτεχνίτες
 • ι) στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών,
 • ια) στους φωτοστοιχειοθέτες,
 • ιβ) στους φορτ/τές,
 • ιγ) στα τυπογραφεία
 • ιδ) στα βιβλιοπωλεία,
 • ιε) στους θυρωρούς,
 • ιστ) στους εργοδηγούς – σχεδιαστές κλπ.

 

Διευκρινίσεις περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αργία του Αγίου Πνεύματος
Στην εφαρμογή του νόμου 3996 του 2011 και όχι σε απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου (ΕΣΘ) ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οφείλεται η κατάργηση της αργίας του Αγίου Πνεύματος, που ίσχυε ειδικά για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια.
Αυτό διευκρινίζουν, με ξεχωριστές σημερινές ανακοινώσεις τους, το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η διοίκηση του ΕΣΘ.
Όπως υπογραμμίζει στις δύο ανακοινώσεις, η αλλαγή αυτή οφείλεται σε παράγραφο του άρθρου 33 του προαναφερθέντος νόμου, με την οποία καταργείται το δικαίωμα των τέως νομαρχών (περιφερειαρχών) να ορίζουν μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά έτος ως υποχρεωτικές ή προαιρετικές αργίες.

Με πληροφορίες από dikaiologhtika.gr