ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΗ- ΓΙΑΝΝΗ: Το μεγαλύτερο έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μετά τον Βιολογικό (Ε.Ε.Λ.)

Τρεις προτάσεις προϋπολογισμού 12 εκ. ευρώ από τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στο ΠΕΠ (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) Κεντρικής Μακεδονίας Κατατέθηκαν μέσα στον Μάρτιο

ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΗ- ΓΙΑΝΝΗ: Το μεγαλύτερο έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μετά τον Βιολογικό (Ε.Ε.Λ.)

Πρόταση για την «Κατασκευή διϋλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» με Προϋπολογισμό 5.885.000 € προ ΦΠΑ 24%.

Αναφέρεται στη μελέτη, κατασκευή και θέση σε αποδοτική λειτουργία του έργου.

Θα υλοποιηθεί στην περιοχή του Αη-Γιάννη Σερρών σε ιδιόκτητο οικόπεδο οκτώ (8) στρ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., το οποίο βρίσκεται εκτός του οικισμού του Αη- Γιάννη, νότια αυτού και των Επταμύλων, 900 μ. από τη λίμνη και 2  χλμ. από την πόλη των Σερρών.

Στην εργολαβία περιλαμβάνονται και τα έργα υδροληψίας από τη λίμνη καθώς και η μεταφορά του ανεπεξέργαστου νερού στην ΕΕΝ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού) με αγωγό 1.200 μ. από το αντλιοστάσιο.

Η εγκατάσταση θα λειτουργεί επικουρικά στο υφιστάμενο σύστημα υδροδότησης της πόλης. Αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην περιοχή.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. από την σύστασή της, μετά την ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων).

Ο Καλλικράτης στην Ύδρευση Αδελφικό, Κουβούκλιο, Κουμαριά

Η  Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για την βέλτιστη ποιότητα  του πόσιμου νερού στον χώρο ευθύνης της, προχώρησε στην σύνταξη μελέτης για την βελτίωση των εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Αδελφικού, Κουβουκλίου και Κουμαριάς.

Η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, με Προϋπολογισμό  231.190,56 € με Φ.Π.Α. 24% ή 186.444,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, περιλαμβάνει την ανακατασκευή δύο (2) υφιστάμενων αντλιοστασίων και την ανακατασκευή ενός (1) υδατόπυργου, στην Τοπική Κοινότητα του Αδελφικού, μέσω των οποίων όμως εξυπηρετούνται  ταυτόχρονα και οι Τ.Κ. Κουβουκλίου και Κουμαριάς, του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ

Η πρώτη φάση του έργου «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά – Μονοκκλησιάς – Α. Καμήλας – Μητρουσίου, Α’ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 1 εκ. Ευρώ υλοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα στο Καλοκαίρι.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών προχωρά στη Β΄ και τελευταία Φάση του με προϋπολογισμό μελέτης 2.331.200 €  με Φ.Π.Α. 24%.

Προβλέπεται:

Α. Η κατασκευή μιας κεντρικής δεξαμενής συγκέντρωσης χωρητικότητας 2.000 κ.μ. νερού στην Τ.Κ. Άνω Καμήλας, καθώς και η κατασκευή ενός αντλιοστασίου μεταφοράς του νερού από την συγκεκριμένη δεξαμενή στους υδατόπυργους, ή στις δεξαμενές των οικισμών, μαζί με τους αντίστοιχους αγωγούς μεταφοράς. 

Β. Η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού στην Κεντρική Δεξαμενή για την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων, εντολών λειτουργίας και μετρήσεων στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. καθώς  και η τελική ενσωμάτωση και απεικόνισή τους στο υφιστάμενο σύστημα SCADA της Επιχείρησης για τον συνολικό έλεγχο και διαχείριση των εγκαταστάσεων.

7.816   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ: Μέτρηση από απόσταση

Η  Δ.Ε.Υ.Α.Σ. συνέταξε μελέτη προϋπολογισμού 3.422.400 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων  με νέα ηλεκτρονικά (σε παροχές καταναλωτών σε διάφορα σημεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), με μέτρηση από απόσταση, ώστε οι μετρήσεις αυτών σε συνδυασμό με τις τιμές των επί μέρους σταθμών τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού, που αναφέρονται στις διερχόμενες παροχές , να συσχετίσουν τον δείκτη διαρροών υποδομών ανά σταθμό τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και να εξειδικεύσουν – οριστικοποιήσουν το ακριβές ποσοστό  του μη ανταποδοτικού νερού, πλέον ανά περιοχή της πόλης και όχι στο σύνολό της.

Τα νέα υδρόμετρα θα τοποθετηθούν εντός φρεατίων σε μονοκατοικίες και σε συλλέκτες διανομής ύδατος εντός οικοδομών.

Στην ίδια μελέτη προβλέπεται επίσης, η αντικατάσταση παλαιών συλλεκτών οικοδομών, η απομόνωση και διακοπή υφιστάμενων παροχών καθώς και η προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από τα υδρόμετρα.

Θα αντικατασταθούν 616 υδρόμετρα σε μονοκατοικίες και 7.200 υδρόμετρα σε συλλέκτες οικοδομών, στην Τ.Κ. Κάτω Μητρουσίου Σερρών και στους τομείς 1, 2, 3, της πόλης των Σερρών.