Διαγωνισμός 15.000 ευρώ για τα σκουπίδια των προσφύγων στις Σέρρες

Διαγωνισμός 15.000 ευρώ για τα σκουπίδια των προσφύγων στις Σέρρες

Το 10ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (10ο ΣΠ) θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) της ανοιχτής δομής φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών «ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ», για χρονικό διάστημα 38 ημερών, από 24 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2016.

Κατάθεση φακέλων συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 και ώρα 09:30.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο προϋπολογισμός είναι 15.000ευρώ (με το ΦΠΑ) για κάλυψη αποκομιδής απορριμμάτων για 38 ημέρες.