Διακίνηση χύμα τσίπουρου θέλει ο Σύλλογος Αμβυκούχων Σερρών

tsipoyroΝα παραμείνει σε ισχύ σχετική διάταξη, με την οποία επιτρέπεται ένα μέρος του αποστάγματος να διατίθεται στην κατανάλωση αυστηρά και μόνο για τους νόμιμους παραγωγούς των διήμερων αποσταγματοποιών σε χύμα μορφή, για τη συμπλήρωση του αγροτικού εισοδήματός τους, ζητά ο Σύλλογος Αμβυκούχων – Αμπελουργών νομού Σερρών.

Ολόκληρη η επιστολή του συλλόγου

Κυρίες και κύριοι:

Σας γνωστοποιούμε ένα μέρος των υπαρχόντων προβλημάτων του κλάδου μας που αποτελεί το ένα τρίτο (1/3) της ελληνικής αγροτιάς. Ενημερωτικά το όλο θέμα έχει ως κατωτέρω:

Από το 1995 άρχισε η ακμή του παραδοσιακού Τσίπουρου και Τσικουδιάς.

Αφού οι μεγαλοποτοποιοί που έγιναν και Αποσταγματοποιοί- Εμφιαλωτές, είδαν ότι τα ποτά αυτά των αγροτών ήκμασαν σε όλη τη χώρα, σκέφτηκαν διάφορους τρόπους για να έλθουν τελικά στα χέρια τους, κατηγορώντας τόσο τα γνήσια αποστάγματά μας όσο και εμάς τους νόμιμους παραγωγούς.

Η Ένωση Μεγαλοαποσταγματοποιών αλκοολούχων ποτών Ελλάδας, μας κατήγγειλε στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση για την διάθεση του παραδοσιακού Τσίπουρου και Τσικουδιάς. από τους Παραγωγούς- Αμπελοκαλλιεργητές, στην πώληση σε χύμα μορφή, καθόλα νόμιμα, σύμφωνα με το

Νόμο 2669/01, και υπό αυστηρών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Εμείς ζητούμε από την πολιτεία:

  1. Να παραμείνει σε ισχύ η διάταξη του Νόμου 2669/01, δια της οποίας να επιτρέπεται ένα μέρος του αποστάγματος να διατίθεται στην κατανάλωση αυστηρά και μόνο για τους νόμιμους παραγωγούς των διήμερων αποσταγματοποιών σε χύμα μορφή, για τη συμπλήρωση του αγροτικού εισοδήματος των.
  2. Να διαχωριστούν και να παταχθούν οι παράνομοι-φοροδιαφυγόντες και λαθρέμποροι, οι οποίοι δεν είναι παραγωγοί, που αποστάζουν και διακινούν μεγάλες ποσότητες αποσταγμάτων, δημιουργώντας ζημία στον νόμιμο κλάδο μας αλλά και στο κράτος.

Ευνόητο είναι ότι οποιαδήποτε αλλαγή και απαγόρευση της διάθεσης των αποσταγμάτων Τσίπουρου και Τσικουδιάς, θα σημάνει την καταστροφή του κλάδου και την εκρίζωση της Ελληνικής Αμπελοκαλλιέρνειας.

Τελευταία υπάρχουν επίσημες καταγγελίες για εισροή στη χώρα μας τεράστιων ποσοτήτων Αλκοόλης κάκιστης ποιότητας και προωθούνται στην κατανάλωση ως Ελληνικά αποστάγματα , όπως αναφέρονται στα συνημμένα έντυπα, αλλά και κατωτέρω αναγραφόμενα:

Παράνομα αποστάγματα

Είναι γνωστό πλέον ότι στη χώρα μας διακινούνται πολύ μεγάλες ποσότητες παράνομων αποσταγμάτων από εισαγωγές, καθώς και από παράνομους αποσταγματοποιούς και παράνομους Άμβυκες σε απόκρυφα μέρη, και όλα αυτά κάκιστης ποιότητας , αφού δεν ελέγχονται, που βλάπτουν σε μεγάλο βαθμό τον Νομιμότατο κλάδο μας, καθώς και την πολιτεία επειδή χωρίς να καταβάλουν κανένα δασμό, κυριολεκτικά πλουτίζουν.

Η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει για την πάταξη και δέσμευση όλων των παράνομων αποσταγμάτων.

Το δε καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό όταν αντιμετωπίζει διαθέσιμα αλκοολούχα ποτά σε πολύ ευτελείς τιμές και από άγνωστους πωλητές.

Απευθύνω έκκληση προς την πολιτεία , επιτέλους , να γίνει διαχωρισμός των νόμιμων Διήμερων μικρών Αποσταγματοποιών , και των διαφόρων παράνομων που έχουν κατακλύσει τη χώρα μας με τεράστιες ποσότητες (30.000.000 λίτρα από Βουλγαρία, Σκόπια και Αλβανία, τόσο από κακής ποιότητας σταφυλιών όσο και από Μελάσα άλλες 20.000 λίτρα , όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο κ. Νίκος Κατσαρός , πρ. Πρόεδρος του ΕΦΕΤ).

Για να προστατευτεί ο κλάδος μας , το καταναλωτικό κοινό και η πολιτεία από την εκτεταμένη φοροδιαφυγή, θα πρέπει να επιτραπεί και υιοθετηθεί επιτέλους , η πρόταση του Συλλόγου Σερρών , αλλά και της Ομοσπονδίας , για χρήση μιας απλής ετικέτας μόνο στα νόμιμα αποστάγματα που ορίζονται από τα Τελωνεία και αποκλειστικά αυτά που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά, αντί των Χύμα αποσταγμάτων.

Στη δε ετικέτα , να φαίνονται ευδιάκριτα , τα στοιχεία του παραγωγού, των τελωνειακών αδειών απόσταξης και ποιοτικού ελέγχου από νόμιμη – έγκυρη Χημική Υπηρεσία.

Δεν επιθυμούμε να υπαχθούμε στα όρια κάποιου άλλου κλάδου.

Είμαστε παραδοσιακοί – Διήμεροι – Αποσταγματοποιοί και έτσι θα παραμείνουμε, αλλά θέλουμε να είμαστε κάτω από τη νόμιμη ομπρέλα της πολιτείας.

Η διαδικασία αυτή για την απλή ετικέτα των αποσταγμάτων των Αμβυκούχων Αμπελουργών που διατίθενται στην αγορά, ποσοτικά και ποιοτικά , θα πρέπει ανατεθεί στις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών.

Τελειώνοντας για το θέμα αυτό, σας ζητώ :

Σώστε το Τσίπουρο και την Τσικουδιά.

Σώστε την Ελληνική Αμπελουργία