Διαμαρτύρονται για θέμα εκτός ύλης στις Πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ

Διαμαρτύρονται για θέμα εκτός ύλης στις Πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ

πανελλαδικές-πανελλήνιεςΜε επιστολή τους προς το Υπουργείο Παιδείας, 34 γονείς μαθητών που διαγωνίζονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις, διαμαρτύρονται για θέμα εκτός ύλης  που ζητήθηκε να απαντηθεί στις Πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα επιλογής «Ηλεκτρολογία» τεχνολογικής κατεύθυνσης(κύκλου τεχνολογίας και παραγωγής).

Οι γονείς στην επιστολή τους αναφέρουν αναλυτικά:

Αλεξανδρούπολη 28/5/2015

Προς Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας
Κον Κουράκη Αναστάσιο
Κοιν: Υπουργό Παιδείας
Κον. Μπαλτά Αριστείδη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Θα  θέλαμε, με την παρούσα επιστολή, να σας ενημερώσουμε για την αδικία  η οποία έχει συντελεστεί στα παιδιά μας τα οποία συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα επιλογής «Ηλεκτρολογία» τεχνολογικής κατεύθυνσης(κύκλου τεχνολογίας και παραγωγής).

Πιο συγκεκριμένα το θέμα Β3, όπως άλλωστε και η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας έχει δηλώσει, θεωρείται εκτός ύλης, σύμφωνα με την ύλη που έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την ύλη του σχολικού βιβλίου «Ηλεκτρολογία» διδάσκονται, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και ασκήσεων, τα κυκλώματα με στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά (σελ 27 και 31) και όχι τα στοιχεία με παράλληλη σύνδεση. (Για τα τελευταία υπάρχει στο βιβλίο στη σελίδα 31το σχήμα 1.21 με το  σχόλιο «Να μελετηθεί από το μαθητή…….» χωρίς να υπάρχουν σχετικές αναφορές στο αντίστοιχο θεωρητικό πεδίο). Αναλύονται δηλαδή μόνο RLC κυκλώματα σειράς χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αναφορά στα κυκλώματα παράλληλης συνδεσμολογίας, με αποτέλεσμα, το θέμα που τέθηκε, να είναι αδύνατο να αντιμετωπισθεί από τους/τις μαθητές/τριες, αφού, λόγω της ύλης που είχε ορισθεί από το Υπουργείο Παιδείας, δεν έχει διδαχθεί σε κανένα σχολείο.

Επιπρόσθετα, το εκτός ύλης θέμα, σταθμίστηκε ως έχον ιδιαίτερη αξιολογική βαρύτητα έτσι ώστε να βαθμολογείται με 25 μονάδες (στις 100 του τελικού βαθμού), με αποτέλεσμα να υστερούν εκ προοιμίου και συνολικά όλα τα παιδιά που ακολούθησαν αυτό το μάθημα  έναντι των διαγωνιζομένων σε αντίστοιχο  μάθημα που εντάσσεται στην ίδια κατεύθυνση.

Καταληκτικά:

1)Οι διαγωνιζόμενοι/ες κλήθηκαν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και την, τουλάχιστον, διετή προσπάθειά τους, σε ένα θέμα το οποίο είναι εκτός ύλης.

2)Το εκτός ύλης θέμα λαμβάνει το 25% της συνολικής βαθμολογίας, με αποτέλεσμα το άριστα για έναν/μία διαγωνιζόμενο/η να μην είναι το 100 αλλά το 75.

3)Καταστρατηγείται κάθε έννοια αντικειμενικότητας, αξιοκρατίας και ισοτιμίας των Πανελλαδικών εξετάσεων για όσους/όσες επέλεξαν το μάθημα της «Ηλεκτρολογίας», έναντι αυτών των μαθητών της ίδιας κατεύθυνσης οι οποίοι/ες επέλεξαν άλλα μαθήματα των ιδίων πεδίων.

Αξιότιμε Κε Υπουργέ,

Γνωρίζοντας τη δημοκρατική σας ευαισθησία στα θέματα της Παιδείας, είμαστε σίγουροι ότι θα εξετάσετε την αδικία αυτή και θα δώσετε τη βέλτιστη λύση.

Με εκτίμηση,

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι γονείς των μαθητών

Συνημμένη κατάσταση με τις υπογραφές και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των γονέων των μαθητών

(Το ΦΕΚ στο οποίο γράφεται η ύλη του μαθήματος Ηλεκτρολογίας Γ΄Λυκείου από το Υπουργείο Παιδείας είναι: ΦΕΚ αρ. φύλλου 1938/17-7-2014  σελ 24331, 24332)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο «Ηλεκτρολογία» της Γ΄ τάξης Γενικού
Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βιδιαδάκη, Χ.
Κανελλόπουλου, Α. Μπινιάρη, Γ. Χατζαράκη, έκδοση 2014.

  1. Ηλεκτρικά κυκλώματα – Μετρήσεις

1−1 Νόμος του Ohm.
1−2 Νόμοι του Kirchoff.
1−3 Βασικές εφαρμογές του νόμου του Ohm και των
νόμων του Kirchoff.
1−3.1 Συνδεσμολογία αντιστάσεων.
1−3.2 Συνδεσμολογία πηγών τάσης.
1−3.3 Διαιρέτες τάσης και ρεύματος.
1−4 Εναλλασσόμενο ρεύμα.
1−5 Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος – εναλλασ−
σόμενης τάσης.
1−6 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση.
1−7 Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενου ρεύ−
ματος.
1−8 Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα.
1−8.1 Ωμική αντίσταση στο Ε. Ρ.
1−8.2 Πηνίο στο Ε. Ρ.
1−8.3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ.
1−9 Σύνθετα κυκλώματα – Σύνθετη αντίσταση.
1−9.1 Κύκλωμα RL σε σειρά.
1−9.2 Κύκλωμα RLC σε σειρά – Συντονισμός σειράς.
1−10 Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

  1. Ηλεκτρονικά

Γενικά
4−1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα.
4−2 Αγωγιμότητα των ημιαγωγών.
4−2.1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί.
4−2.2 Ημιαγωγοί πρόσμιξης.
4−3 Επαφή p−n.
4−3.1 Πόλωση της επαφής p−n.
4−3.2 Χαρακτηριστική καμπύλη της επαφής p−n.
4−4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής.
4−5 Εφαρμογές των διόδων.
4−5.1 Μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης (ac) σε
συνεχή τάση (dc).
4−5.2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις.
4−6 Κρυσταλλοτρίοδος (transistor)
4−6.1 Λειτουργία του τρανζίστορ
4−7 Ενισχυτής
4−7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών
4−10 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Integrated Circuits, IC).
4−11 Ερωτήσεις – Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην
ύλη).
4−12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Digital Electronics).
4−13 Πραγματοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων.
4−14 Συστήματα αρίθμησης.
4−16 Άλγεβρα Boole.
4−17 Λογικές Πύλες (Gates).
Σημείωση
Στην εξεταστέα−διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμογές, οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα προβλήματα, που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα−εξεταστέα ύλη και που περιέχονται στο βιβλίο της«Ηλεκτρολογίας».

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ