Διανομή εκτάσεων στους ακτήμονες αγρότες της ΠΕ Σερρών

Διανομή εκτάσεων στους ακτήμονες αγρότες της ΠΕ Σερρών
παραποταμιαΣτο πλαίσιο της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ζωνών έργου η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών καλεί τους ακτήμονες αγρότες των παραποτάμιων δήμων να υποβάλλουν αμέσως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η διανομή.
 Συγκεκριμένα η διανομή της έκτασης θα γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια :
  1. Βασική προϋπόθεση ορίζεται η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας εντός των ορίων του προς διάθεση αγροκτήματος.
  2. Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, με ιδιοκτησία έως 30 στρέμματα και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο, αφορολόγητο και αυτοτελώς φορολογούμενο) έως 15.000 ευρώ , με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος της οικογένειας, το οποίο αποδεικνύεται από την προσκόμιση του Ε1 και Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, δικαιούται ολόκληρο κλήρο.
  3. Νέος αγρότης ηλικίας έως 40 ετών δικαιούται ολόκληρο κλήρο, εφόσον σωρευτικά πληρείται το κριτήριο της μέσης ιδιοκτησίας.
  4. Νέος αγρότης ενταγμένος στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών δικαιούται προσαύξηση έως 20% επί του δικαιούμενου κλήρου του.
  5. Μέση ιδιοκτησία ορίζεται όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αυτή των 30 στρεμμάτων και αφορά την συνολική οικογενειακή έκταση, είτε αυτή τους ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ,είτε διαθέτουν την επικαρπία της. Οι κύριοι έκτασης άνω των 30 στρεμμάτων θα υπόκεινται σε μειώσεις στον δικαιούμενο κλήρο ως εξής :
α)Για ιδιοκτησία από 31 έως 50 στρέμματα ορίζεται αναλογική μείωση ίση με 20%
β)Για ιδιοκτησία από 51 έως 100 στρέμματα η μείωση ανέρχεται στο 50%. Δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία όσοι διαθέτουν ιδιοκτησία ίση ή μεγαλύτερη από 101 στρέμματα.
  1. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι με πάσης φύσεως διατάξεις για προνομιακή παραχώρηση χρήσης έκτασης με τίμημα πέντε ευρώ (5  οι ίδιοι , οι σύζυγοι ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας αυτών.
Επισημαίνουμε πως οι ακτήμονες μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους είτε στο αρμόδιο τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Σερρών, είτε στους κατά τόπους δήμους.
Τέλος, με την ίδια ανακοίνωση της Π.Ε. Σερρών, παρακαλούνται οι δήμοι να ενημερώσουν τους κατοίκους των παραποτάμιων οικισμών τους για την παραπάνω διαδικασία.