Διανομή τροφίμων από το Δήμο Σερρών στους δικαιούχους της επισιτιστικής βοήθειας

Διανομή τροφίμων από το Δήμο Σερρών στους δικαιούχους της επισιτιστικής βοήθειας

Στη διανομή τροφίμων θα προχωρήσει ο δήμος Σερρών, στους δικαιούχους του προγράμματος της επισιτιστικής βοήθειας, από την Τετάρτη 29 Μαρτίου έως την Παρασκευή 31 του μηνός,

με αλφαβητική προτεραιότητα.

  • Με επίθετα από Α μέχρι και Ι: Τετάρτη 29-3-2017
  • Με επίθετα από Κ μέχρι και Ο: Πέμπτη 30-3-2017
  • Με επίθετα από Π μέχρι και Ω: Παρασκευή 31-3-2017

Οι ωφελούμενοι θα ενημερώνονται πλέον για  τον τόπο, την ώρα, τα είδη  και την ποσότητα της διανομής με  μήνυμα ή τηλεφωνική κλήση. Οι ώρες διανομής  θα είναι 8:00π.μ.- 13:00μμ.

Προϋποθέσεις διανομής προς τους ωφελούμενους:

  • Προσκόμιση βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α.
  • Aίτηση – ένταξη τους στο ΤΕΒΑ.
  • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δε δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως, το προϊόν μπορεί να παραληφθεί από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Επισημαίνεται  ότι, αν δεν υπάρχει αίτηση του ΤΕΒΑ, οι ωφελούμενοι δεν θα εξυπηρετούνται.

Επειδή τα προϊόντα είναι αρκετά πρέπει οι ωφελούμενοι να προσέρχονται  με σακούλες και καροτσάκι λαϊκής.