«διάβαση πεζών»: Η διαχείριση των σκουπιδιών παραδίδεται στα εργολαβικά συμφέροντα- Ερωτήσεις που χρήζουν απαντήσεων προς τον Δήμαρχο Π.Αγγελίδη

Κοτρώνης-Διαβαση Πεζών-ποληΟ Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης και διαχείριση απορριμμάτων που κατατέθηκε στη βουλή και θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ήταν η αφορμή, για τον επικεφαλής της δημοτικής κινησης Σερρών «διάβαση πεζών», Π.Κοτρώνη να φέρει το θέμα στη δημοσιότητα και με επιστολή του να απευθύνει δημόσια ερωτήματα για τη θέση που πρόκειται να πάρει(;) ο Δήμαρχος Σερρών Π.Αγγελίδης. Αναλυτικά στην επιστολή του ο Π.Κοτρώνης αναφέρει: .

Με τον τελευταίο Κώδικα (Ν.3463/2006 άρθρο 75) όσο και με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν.3852/2010) θεωρούνταν αρμοδιότητα των δήμων η αποκομιδή, διαχείριση, επεξεργασία, ανακύκλωση και διάθεση των απορριμμάτων. Μάλιστα σύμφωνα με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ παρείχε στους δήμους τη δυνατότητα κατασκευής και λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων διαχείρισης.
Η προωθούμενη αλλαγή αφαιρεί από τους δήμους τη δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιφερειακών σχεδιασμών  (Ν.3852/2010 άρθρο 186) και παραδίδει πλέον τη διαχείριση των σκουπιδιών στα εργολαβικά συμφέροντα, σε βάρος της κοινωνίας, των θέσεων εργασίας, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Η μόνη αρμοδιότητα που αναγνωρίζεται στους δήμους είναι η συλλογή και η μεταφορά. Είχε βέβαια προηγηθεί ήδη μία αποψίλωση αρμοδιοτήτων με την ίδρυση των Φορέων Διαχείρισης της Περιφέρειας για την αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των απορριμμάτων.
Εμείς ως «διάβαση πεζών» προτείνουμε ένα πλαίσιο διαχείρισης των απορριμμάτων με κύριο φορέα το δήμο, με πραγματική ανακύκλωση, με διαλογή στην πηγή και κοινωνικό έλεγχο.
Ήδη η νέα πραγματικότητα σηματοδοτείται με τη Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο.
Άποψή μας είναι ότι δεν χρειάζονται μεγάλα εργοστάσια, ούτε ταφές τεράστιων όγκων, δευτερογενή τοξικά καύσιμα και τακτοποίηση εν κρυπτώ επικίνδυνων αποβλήτων.
Το πρόσφατο περιστατικό με τη μόλυνση του νερού στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου μετά από ένα μόλις χρόνο λειτουργίας του δείχνει ότι οι φόβοι της «διάβασης πεζών» για το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται, είναι πλήρως δικαιολογημένοι.
Ζητάμε από το δήμαρχο Σερρών κ.Πέτρο Αγγελίδη να μας απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:
  1. Τι σκοπεύει να πράξει σχετικά με την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου (βλέπε Κόκκαλη ) στη Μονάδα Επεξεργασίας Παλαιοκάστρου μετά τη νέα επιστολή του ΥΠΕΚΑ που εστάλη στις 1/4/2014 και ζητά επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας;
  2. Έχει ανταποκριθεί ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας στον οποίο ανήκει και ο δήμος Σερρών και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες;
  3. Τι θα πράξει ως δήμαρχος Σερρών ώστε οι σχετική επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού να λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ουσιαστική διαβούλευση με όσους φορείς και πολίτες θέλουν να συμμετάσχουν;
Τέλος ζητάμε από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δήμου μας να πάρουν θέση έγκαιρα πάνω στο νομοσχέδιο και τους καλούμε σε κοινή δράση για να αποτρέψουμε την ψήφισή του.