«ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ»: η καθαριότητα είναι υπηρεσία προς τους πολίτες – Όχι προς τους εργολάβους

σκουπίδια-απορριματοφόροΗ Δημοτική παράταξη «Διάβαση Πεζών» εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στηλιτεύει την επιλογή της Δημοτικής αρχής των Σερρών να αναθέτει το έργο της καθαριότητας σε εργολάβους χωρίς προηγουμένως να έχει παρουσιάσει κάποια οικονομοτεχνική μελέτη στην οποία να φαίνονται τα οφέλη του δήμου από αυτή την ανάθεση. Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η «Διάβαση Πεζών» αναφέρει:

Ύστερα από την απόλυτη  επιμονή της Δημοτικής Αρχής  να περνάει στο Δημοτικό Συμβούλιο  απανωτές εργολαβίες για τις υπηρεσίες καθαριότητας, η Διάβαση Πεζών εκτιμά ότι:

Η δημοτική Αρχή όχι μόνο έχει αποδεχτεί τη στρατηγική επιλογή  της κεντρικής κυβέρνησης για  ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας αλλά και πρωτοστατεί με υπερβάλλοντα ζήλο στην εφαρμογή της.

Συγκεκριμένα: Οι τρίμηνης διάρκειας εκμισθώσεις απορριμματοφόρων από εργολάβο κοστίζουν -κάθε τρίμηνο και για κάθε ένα απορριμματοφόρο- 23 με 24.000 €, με το ετήσιο κόστος να πλησιάζει τις 100.000 €. Θα μπορούσε η Δημοτική αρχή με το ποσό των 100 χιλιάδων να αγοράσει ένα καινούριο απορριμματοφόρο ή δύο μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση. Όμως δεν το κάνει. Και κάθε φορά που τίθεται το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο απορρίπτει την πρόταση με εντελώς αόριστους και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, χωρίς ποτέ να παρουσιάσει μια οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία να προκύπτει οικονομία κλίμακας, δηλαδή ότι η ιδιωτική εργολαβία κοστίζει λιγότερο στους δημότες από τη διατήρηση της υπηρεσίας στα χέρια του Δήμου.

Ακούμε συνεχώς το ίδιο τετριμμένο επιχείρημα: ότι και οι πρώην δήμοι, που συνενώθηκαν αποτελώντας το καλλικρατικό Δήμο Σερρών,  έδιναν την καθαριότητα σε εργολάβους. Αυτό είναι αλήθεια. Μόνο που είναι μισή, γιατί αποσιωπάται σκοπίμως το γεγονός ότι  οι δήμοι αυτοί δεν είχαν οργανωμένη υπηρεσία καθαριότητας, όπως ο Δήμος Σερρών. Και αν πραγματικά η Δημοτική Αρχή επιθυμούσε να κρατήσει στα χέρια της τη λειτουργία αυτής της σημαντικής υπηρεσίας –όπως ακούμε κατά κόρον τον κο Δήμαρχο να διατείνεται- τότε θα όφειλε, ακριβώς λόγω της διεύρυνσης των ορίων του δήμου μας, να κινηθεί προς την κατεύθυνση ενίσχυσης και αναβάθμισης της υπηρεσίας καθαριότητας και όχι να την υποβαθμίζει και να την απονευρώνει με συνεχόμενες εργολαβίες.

Πρόσφατη ενέργεια περαιτέρω υποβάθμισης της Υπηρεσίας Καθαριότητας αποτελεί και η απόφαση του κου Αντιδημάρχου να «τραβήξει» από το δρόμο  τρεις εργαζόμενους (οδηγοί – εργάτες  καθαριότητας) για να τους αναθέσει νέα καθήκοντα αμφιβόλου αναγκαιότητας (π.χ. «υπεύθυνος τοποθέτησης κάδων»). Και αυτό με απολύτως αδιαφανή τρόπο (με προσωπική του κρίση και με μια ματιά εκτίμησε ο ίδιος τη «διοικητική ικανότητα» ενός εκάστου, όπως μας πληροφόρησε με τηλεφωνική του παρέμβαση σε τηλεοπτική εκπομπή, στις 23-1-13).

Η Διάβαση Πεζών καλεί τη Δημοτική Αρχή να εγκαταλείψει τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της Υπηρεσίας Καθαριότητας, διότι παρά την εντέχνως καλλιεργούμενη και διαχεόμενη στην κοινωνία αίσθηση δεν έχει ως τώρα προσκομιστεί από κανέναν κανένα αξιόπιστο στοιχείο, καμιά απολύτως μελέτη που να συνηγορεί για τις ιδιωτικές εργολαβίες στην καθαριότητα.Απεναντίας, αυτό που καταδείχτηκε -όταν ο εργολάβος εγκατέλειψε άρον-άρον το πόστο του στο ΧΥΤΑ Σερρών (Μετόχι) το Μάιο του 2011 και αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να αναλάβει τη λειτουργία του η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας- είναι ότι το ετήσιο λειτουργικό κόστος έπεσε στο λιγότερο από το μισό (από 640.000 έπεσε στις 270.000 €), μάλιστα δε με τη δημοτική υπηρεσία να επιτελεί στο χώρο εκείνο και εργασίες κάποιες από τις οποίες ο εργολάβος «παραμελούσε» … ανενόχλητος από πλευράς δημοτικών αρχών, παρόλο που αυτές αποτελούσαν συμβατικές του υποχρεώσεις!

Πόσο είναι το επιπλέον κόστος λειτουργίας του ΧΥΤΑ, το οποίο φορτώθηκε στις πλάτες των  δημοτών κατά την περίοδο διαχείρισής  του από τον ιδιώτη εργολάβο (2001-2011); Στο ερώτημα αυτό ποτέ δεν απάντησε η Δημοτική Αρχή, όπως και οι προηγούμενες.