«διάβαση πεζών»: Κάλεσμα στη Δημοτική Αρχή να ενεργοποιήσει τον Καλλικρατικό θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

συμπαραστατης-δημοτηΗ Δημοτική Κινηση στο δήμο Σερρών «διάβαση πεζών» με ανακοίνωσή της καλεί τη Δημοτική αρχή να ενεργοποιήσει το θεσμό του «συμπαραστάτη» που δίνει τη δυνατότητα της δωρεάν εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών ανάμεσα στο Δήμο και σε θιγόμενους πολίτες ή επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνει η “κίνηση”, η Δημοτική αρχή το έφερε προς συζήτηση μονο μια φορά στο δημοτικό συμβούλιο Σερρών, όπου δεν τελεσφόρησε.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η «διάβαση πεζών» αναφέρει:

Το 2010 με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» θεσμοθετήθηκε στη Τοπική Αυτοδιοίκηση ο “Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης”. Σύμφωνα με το Άρθρο 77 ο Συμπαραστάτης

  • δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα ημερών στους ενδιαφερόμενους. 
διάβαση-πεζών
διάβαση-πεζών

Επιπλέον, ο Συμπαραστάτης

  • συντάσσει ετήσια έκθεση που παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Η Δημοτική Αρχή του κ. Πέτρου Αγγελίδη, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας, αδράνησε ως προς την εκλογή του Συμπαραστάτη. Το θέμα ήλθε μόνο μια φορά σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς όμως να καρποφορήσει κάποιο αποτέλεσμα. Βέβαια, για να λειτουργήσει ο θεσμός είναι απαραίτητος ο διαπαραταξιακός διάλογος καθώς για την επιλογή του προσώπου χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Δ.Σ.

Η Διάβαση Πεζών δεσμεύθηκε στο προεκλογικό της πρόγραμμα για την άμεση ενεργοποίηση του θεσμού καθώς θεωρούμε πολύ σημαντική τη δυνατότητα της δημοτικής διαμεσολάβησης για δωρεάν εξωδικαστική επίλυση των διαφορών ανάμεσα στο Δήμο και τους θιγόμενους πολίτες ή τις επιχειρήσεις.

Έτσι λοιπόν ένα χρόνο μετά τις δημοτικές εκλογές του 2014, βλέποντας πως το ζήτημα αυτό δεν είναι στις προτεραιότητες του κου Αγγελίδη, καλούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κο Δήμαρχο να προωθήσουν και πάλι τις διαδικασίες για την ανάδειξη του πρώτου Συμπαραστάτη στον Δήμο των Σερρών. Επιπλέον, καλούμε το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων να αναπτύξει έναν επικοδομητικό διαπαραταξιακό διάλογο που θα επιβεβαιώσει τη διάθεση όλων για τη λειτουργία του θεσμού. Τέλος, ευελπιστούμε να αναγνωρίσει το Επιμελητήριο την αναγκαιότητα αυτή και να συνδράμει στη προσπάθεια αναδεικνύοντας κι αυτό με τη σειρά του το ζήτημα.