Διγλωσσία για τον ΤΑΡ;;;

αυξάνεται ο κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων σε επίπεδα απαράδεκτα για την υγεία των ανθρώπων (αύξηση από 19,5% του ορίου υγείας στο 70%) π.χ. στο χωριό Κωσταντινάτο.
αυξάνεται ο κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων σε επίπεδα απαράδεκτα για την υγεία των ανθρώπων (αύξηση από 19,5% του ορίου υγείας στο 70%) π.χ. στο χωριό Κωσταντινάτο.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 18-12-13, στην Αθήνα συνάντηση των Δημάρχων Σερρών, κου Αγγελίδη, Εμ. Παπά, κου Καλαθά, κλιμακίου της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ν. Σκοπού Σερρών για τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ, των βουλευτών/ριών Σερρών, κας  Σταμπουλή, κας Αραμπατζή και κου Λεονταρίδη με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κο Ασημάκη Παπαγεωργίου, με θέμα την όδευση του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ από τα όρια των Δήμων Σερρών και Εμ. Παπά.

Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ν. Σκοπού και των Δημάρχων αναπτύχθηκε ο έντονος προβληματισμός που υπάρχει σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας και την εγκατάσταση του Σταθμού Συμπίεσης σε πολύ μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές (χωριά νοτίως της πόλης των Σερρών).
Τονίστηκε, επίσης, ότι υπάρχει και η εναλλακτική πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ και του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας για όδευση του αγωγού εκτός καλλιεργήσιμων εκτάσεων και μακριά από κατοικημένες περιοχές.
 
Ο κος Υφυπουργός απάντησε ότι το Υπουργείο παρακολουθεί την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ΤΑΡ και ΓΕΩΤΕΕ – ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Διαβεβαίωσε δε ότι κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα εφαρμοστεί πλήρως η σχετική νομοθεσία (περιβαλλοντική – χωροταξική) και ότι δε συντρέχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ Σερρών επισημαίνει ότι οι καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις του κου Υφυπουργού διαφοροποιούνται από τις γραπτές απαντήσεις του ΥΠΕΚΑ προς το ΣΥΡΙΖΑ (δύο ερωτήσεις, τόσο ως προς την όδευση του αγωγού όσο και ως προς το Σταθμό Συμπίεσης). Οι απαντήσεις του Υπουργείου καταλήγουν στην ίδια επωδό: ότι όλες οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με το έργο «θα τεθούν υπόψη του φορέα του έργου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο μέτρο που είναι τεχνικά εφικτό».
Το ΥΠΕΚΑ, δηλαδή, με αυτή την απάντηση δηλώνει ότι για τις όποιες τροποποιήσεις ο πρώτος λόγος ανήκει στην κοινοπραξία του ΤΑΡ και μάλιστα μόνο στο βαθμό που είναι «τεχνικά εφικτό», πράγμα για το οποίο θα αποφανθεί η ίδια κοινοπραξία (!)
Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πρόταση εναλλακτικής όδευσης του αγωγού, που κατατέθηκε από το ΓΕΩΤΕΕ και ΤΕΕ Ανατ. Μακεδονίας, δεν υπάρχει τίποτε απολύτως που να είναι «τεχνικά» ανέφικτο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Σερρών εκτιμά ότι ο τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο θέτει το ζήτημα (τεχνικά εφικτό ή όχι) είναι εντελώς παραπλανητικός. Διότι το πραγματικό ζήτημα για την κοινοπραξία είναι πως η αποδοχή και υλοποίηση της εναλλακτικής πρότασης θα της κοστίσει περισσότερο.
Είναι όμως απαράδεκτο τα κέρδη των ιδιωτών να τίθενται υπεράνω της διασφάλισης του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.