Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης προνοιακών επιδομάτων

Ενημερώνονται  οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης προνοιακών επιδομάτων, των οποίων έχει διακοπεί το επίδομα λόγω πολύμηνης αναμονής στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και  δεν έχουν  ακόμη  εξετασθεί, ότι δικαιούνται  να εισπράξουν αναδρομικά τα επιδόματα που αντιστοιχούν για διάστημα μέχρι δώδεκα μηνών ,  σύμφωνα με τον  Ν.4237/2014  , άρθρο 8  παρ. 2, ΦΕΚ 36 Α΄. Συγκεκριμένα,  οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι ή οι δικαστικοί συμπαραστάτες τους,  θα πρέπει να προσέρχονται στο γραφείο 122 – Διοικητήριο (πρώην Νομαρχία) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραμμάτων του Δήμου Σερρών και να υποβάλλουν αίτηση με την οποία θα ζητούν να δικαιωθούν της λήψης αναδρομικών προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και το αντίγραφο της αίτησης επανεξέτασης που υπέβαλλαν στα ΚΕΠΑ.

Τονίζεται ότι  όσοι εκ των ανωτέρω λάβουν αναδρομικά επιδόματα και απορριφθούν από τα ΚΕΠΑ, υποχρεούνται να επιστρέψουν όλα τα ληφθέντα ποσά , με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων