Δικαστική συνδρομή από την ΕΠΚΑΣ υπερχρεωμένων καταναλωτών στα πλαίσια του Νόμου 3869/2010

δικαστηρια-Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (Ε.Π.ΚΑ.Σ.)  λειτουργεί πρόγραμμα δικαστικής συνδρομής σε υπερχρεωμένους καταναλωτές που διαμένουν στον Νομό Σερρών και αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος της προσφυγής τους στο Ειρηνοδικείο στα πλαίσια του Νόμου 3869/2010.

Το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει και αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 30/06/2014 ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων της Πράξης. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Σκοπός της δράσης είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει ο νόμος 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προκειμένου να επανενταχθούν στην ενεργό κοινωνική και οικονομική δράση κάνοντας ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή τους.

Η χρηματοδότηση που η Ε.Π.ΚΑ.Σ. προσφέρει στα πλαίσια της πράξης «Ενέργειες υποστήριξης καταναλωτών Ν. Σερρών στην εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» με χρηματοδότηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη» περιλαμβάνει την κάλυψη μέρους του κόστους κατάθεσης της αίτησης ρύθμισης χρεών της παρ. 1 άρθρ. 4 του Ν. 3869/2010 με το ποσό των 100 € ανά αίτηση.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή του άνω ποσού  για 167 αιτήσεις που θα κατατεθούν στα 4 Ειρηνοδικεία της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών. Και επομένως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου αριθμού των αιτήσεων. Απευθύνεται σε άτομα που κατέθεσαν πρόσφατα αίτηση στο Ειρηνοδικείου ή πρόκειται σύντομα να καταθέσουν αίτηση.

Επίσης η Ε.Π.ΚΑ.Σ. μέσω του προγράμματος θα καλύψει και έξοδα Δικαστικού επιμελητή για την επίδοση των αιτήσεων στην έδρα των τραπεζών στην Αθήνα.

Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με τον δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Γραφεία της Ένωσης: 2321022518
Υπεύθυνος προγράμματος, Ταλουμτζής Δημήτριος: 6982351363
Ιστοσελίδα: https://epkas3869.epkas.gr/ ή στο www.epkas.gr