Δήμαρχος Σερρών: Αντικειμενικά αδιαμφισβήτητη η διαδικασία των… αντικειμενικών κριτηρίων της επιλογής προϊσταμένων του Δήμου

Υπεραμύνθηκε της νομιμότητας των ενεργειών
Υπεραμύνθηκε της νομιμότητας των ενεργειών

Την απάντηση του μέσω του γραφείου τύπου δίνει ο Δήμαρχος Σερρών Π.Αγγελίδης, σχετικά με τον «σαλο» που προκλήθηκε από την επιστολή που έστειλε στο υπηρεσιακό συμβούλιο, υποστηρίζοντας αίτηση θεραπείας υπαλλήλου (αντιπρόεδρος στον σύλλογο υπαλλήλων) που διεκδικεί τη θέση προϊσταμένου, κι έγινε η αιτία να παραιτηθούν τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου Σερρών.

Στην απάντησή του ο Δήμαρχος «βλέπει» «ταπεινά ελατήρια» και «καλοθελητές» σε αυτούς που υποκίνησαν το θέμα. Αναλυτικά στην απάντηση αναφέρεται:

«Επιλογή προϊσταμένων Δήμου Σερρών»
Μετά τη σχετική επιστολή ενημέρωσης μελών του συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου Σερρών προς τους υπάλληλους του Δήμου, αλλά και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το έγγραφο-παρέμβαση του κ. Δημάρχου προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, αναφέρουμε τα εξής:
      Ο Δήμος Σερρών προέβη σε 2 προκηρύξεις για την κάλυψη-τοποθέτηση προϊσταμένων συνολικού αριθμού 44 θέσεων, εκ των οποίων  σε επίπεδο Δ/νσης 7 και προϊσταμένων τμημάτων 37.
       Ο τρόπος επιλογής προϊσταμένων δια των απολύτως αντικειμενικών κριτηρίων με δεσμευτική απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφαρμόσθηκε από τη Δημοτική Αρχή, η οποία μεταξύ των πρώτων μεγάλων Δήμων σε επίπεδο Ελλάδος εφάρμοσε τη διαδικασία αυτή, σε αντικατάσταση των τοποθετημένων μεταβατικά ως αναπληρωτών προϊσταμένων  μόνο με απόφαση Δημάρχου.
       Η  συγκεκριμένη επιστολή  του κ. Δημάρχου προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για υποψήφιο θέσης προϊσταμένου του τμήματος Πολιτικής Προστασίας η οποία εστάλη από τον ίδιο τον κ. Δήμαρχο, ήταν οφειλόμενη διοικητική ενέργεια εκ μέρους του, προκειμένου να απαντήσει προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και να διαβιβάσει τις απόψεις του, επί αιτήσεως θεραπείας που υπέβαλε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Βασίλειος  Πενολίδης.
       Να σημειώσουμε ότι το τμήμα Πολιτικής Προστασίας είναι υπηρεσία της δημοτικής και πολιτικής οργάνωσης του Δήμου, υπάγεται ιεραρχικά ως αυτοτελές τμήμα απευθείας στο Δήμαρχο, ως υπηρεσία εμπιστευτικού χαρακτήρα.
       Η Δημοτική Αρχή και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβουλίου έχει σταθεί αρωγός στα προβλήματα των υπαλλήλων και στις κατά καιρούς εμφανιζόμενες διαθεσιμότητες, αλλά και της μείωσης των εσόδων τους είτε με το κλείσιμο  του Δήμου είτε με εμπεριστατωμένες επιστολές προς τα αρμόδια Υπουργεία, με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και κατ’ επέκταση των παροχών προς τους πολίτες.
      Η αντικειμενικά αδιαμφισβήτητη διαδικασία των επιλογών προϊσταμένων του Δήμου, δια των αντικειμενικών κριτηρίων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο  η οποία θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα επαινετή από όλους, διότι η Δημοτική Αρχή χωρίς προφάσεις και αναστολές προχώρησε γρήγορα σ΄ αυτή τη διαδικασία,   έτυχε δυστυχώς από ορισμένους αρνητικής κριτικής και κακόβουλων σχολιασμών.
     Αντί δηλαδή επιβράβευσης αυτής της προσπάθειας, σήμερα υποβολιμαίως  και εκ του πονηρού εμφανίζονται κάποιοι καλοθελητές, επικριτικά,  υποκρύπτοντας τα  πολιτικά και ταπεινά ελατήρια  από τα οποία υποκινούνται, να θέλουν να επισκιάσουν αυτήν την αξιοκρατική πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής η οποία στην πράξη εφαρμόζει την αρχή της χρηστής διοίκησης που πρέπει να διέπει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
Advertisements