Η Δήμητρα Μαλαμίδου νέα προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών

Η Δήμητρα Μαλαμίδου νέα προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών

Η Δήμητρα Μαλαμίδου ανέλαβε νέα διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών. Η τοποθέτηση της καλύπτει το κενό της θέσης που έως τώρα αναπλήρωνε η αρχαιολόγος Πέπη Μάλαμα μετά τη συνταξιοδότηση της Κατερίνας Περιστέρη.

Η Δήμητρα Μαλαμίδου

Η αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού εργάστηκε στο προϊστορικό οικισμό «Παιδί » του Ντικιλί Τας, από το 1987,ενώ έχει επίσης συμμετάσχει ή διευθύνει η ίδια ανασκαφές σε πολλές άλλες προϊστορικές και αρχαίες θέσεις της περιοχής, Λιμενάρια και Σκάλα Σωτήρος στη Θάσο, Κρυονέρι, Αμφίπολη. Είναι ειδική στην κεραμική και ενδιαφέρεται επίσης για θέματα αρχιτεκτονικής και κατοίκησης τόσο στη Νεολιθική όσο και στην Εποχή του Χαλκού.

Η σχέση της νέας προϊσταμένης με την περιοχή των Σερρών έχει μια διαδρομή από το παρελθόν. Έως το 2004, η Αμφίπολη και η περιφερειακή ενότητα Σερρών ανήκε στην αρμοδιότητα της ΙΗ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, όπως και οι περιφερειακές ενότητες Καβάλας και Δράμας.

Ο διαχωρισμός των υπηρεσιών βασίστηκε στη γενικότερη πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου οι μικρότερες μονάδες να λειτουργούν περισσότερο ευέλικτα κι αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο.

Στο σύνολό τους, οι αρχαιολόγοι που εργάζονται στην ΙΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έχουν απασχοληθεί στις ανασκαφές της Αμφίπολης, λόγω του έντονου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η περιοχή.

Πηγη: thousandnews.gr