Δημοπρατούνται πέντε παιδικές χαρές στο Δήμο Σερρών

Δημοπρατούνται πέντε παιδικές χαρές στο Δήμο Σερρών

Ο Δήμος Σερρών αποφάσισε να  διενεργήσει ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 104.262,60 Ευρώ. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 13/9 και εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο σε 5 μήνες.

Να θυμίσουμε ότι ο δήμος Σερρών έχει «ξηλώσει» τα όργανα (κούνιες, τραμπάλες κ.λ.π)  τον περασμένο Φλεβάρη, από όλες τις παιδικές χαρές του Καλλικρατικού δήμου (περίπου 120), καθώς καμία από αυτές δεν πληρούσε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές προστασίας των παιδιών που έπαιζαν σ’ αυτές.

Οι περιοχές παρέμβασης αφορούν την αναβάθμιση των παρακάτω υφιστάμενων παιδικών χαρών:

  1. Παιδική χαρά 1: Πλατεία ΙΚΑ, Σέρρες
  2. Παιδική χαρά 2: Πλατεία Αγ. Δημητρίου, Σέρρες
  3. Παιδική χαρά 3: Παιδική χαρά Τιμίου Σταυρού, Σέρρες
  4. Παιδική χαρά 4: Κεντρική πλατεία Σκουτάρεως
  5. Παιδική χαρά 5: Προβατάς

Οι επεμβάσεις που προτείνονται αφορούν στη δημιουργία ασφαλούς και άνετου περιβάλλοντος για το παιχνίδι των παιδιών και στην άνετη διακίνηση των συνοδών τους, σύμφωνα με τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού, ικανοποιώντας τις ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών για υφιστάμενες παιδικές χαρές.

πλατεια-ΙΚΑ-Σέρρες-2Περιφραγμένες και με επαρκή φωτισμό

Στα πλαίσια του παραπάνω σχεδιασμού θα προστεθεί μεταλλική περίφραξη με θύρα για την οριοθέτηση και προστασία του χώρου, θα κατασκευαστεί ειδικό δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για το εκάστοτε όργανο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3, εγκεκριμένο από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης. Επίσης, θα εγκατασταθεί κατάλληλος και επαρκής φωτισμός όπου απαιτείται, θα τοποθετηθούν υπαίθρια καθιστικά και κάδοι απορριμμάτων, καθώς και βρύση πόσιμου νερού.

4.220.000€ για 26 παιδικές χαρές

Ο Αντιδήμαρχος Εργων Ηλίας Γκότσης, σε συνέντευξή του τον περασμένο Φλεβάρη είχε πει πως, ο Δήμος Σερρών το 2013 κατέθεσε πρόταση στην ΕΕΤΑΑ για το έργο ”Διαμόρφωση – Αναβάθμιση δικτύου παιδικών χαρών Δήμου Σερρών” συνολικού προϋπολογισμού 4.220.000,00€ που περιλάμβανε 26 παιδικές χαρές στο σύνολο του Δήμου Σερρών και ο δήμος ήταν σε αναμονή προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

« Δυστυχώς, η πρόταση που κατατέθηκε το 2013 δεν πέρασε. Τώρα, περιμένουμε να ξεκινήσει το νέο ΕΣΠΑ, προκειμένου να καταθέσουμε εκ νέου αίτηση». κατέληξε ο κ. Γκότσης

Επίσης ανέφερε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2016 υπάρχει έργο ”Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2016” προϋπολογισμού 119.000,00€ (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ).