Δήμος Σερρών: Ναι στο δάνειο από το Τ.Π.Δ. για τους λαμπτήρες LED, αλλά με … τεχνικές προϋποθέσεις!

Δήμος Σερρών: Ναι στο δάνειο από το Τ.Π.Δ. για τους λαμπτήρες LED, αλλά με … τεχνικές προϋποθέσεις!

Την περασμένη Παρασκευή (3/8) συνεδρίασε το ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της δανειοδότησης του Δήμου Σερρών με το ποσό των  €2.945.536,30 (το οποίο κατά 75% χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το υπόλοιπο 25% από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)

Το δάνειο θα είναι 10ετές θα ξεκινά η αποπληρωμή του από την 1/1 του επόμενου έτους ολοκλήρωσης του εργου και κατά το Τ.Π.Δ θεωρείται εξασφαλισμένο, αφού θα αποληρώνεται από των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) που εισπράτει ο Δήμος Σερρών από την Κεντρική Κυβέρνηση.

Οι πρόσθετοι Τεχνικοί όροι που ζητά το Τ.Π.Δ

Το Τ.Π.Δ. παρ’όλο που υπάρχει έκθεση του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) ζητά ως προϋπόθεση για τη δανειοδότηση, να μπουν πρόσθετοι… τεχνικοί όροι και… προδιαγραφές στα τεύχη Δημοπράτησης.

Οι πρόσθετοι όροι που ζητά να μπουν το Τ.Π.Δ είναι :

  •  Στις εγγυήσεις να προστεθεί όπως στο πρότυπο τεύχος διακήρυξης η εγγύηση καλής λειτουργίας.
  • Στην απόδοση του φωτιστικού >=150 lm/w να προστεθεί κατά το πρότυπο LM – 79.
  • O driver του φωτιστικού θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ρύθµισης µέσω ανοιχτού πρωτοκόλλου επικοινωνίας, επιπέδων φωτεινότητας για αυτόνοµο dimming (Stand Alone Function) σε τουλάχιστον 4 επίπεδα φωτεινότητας, ενώ θα µπορεί να συνδεθεί µέσω ανοιχτού πρωτοκόλλου επικοινωνίας σε σύστηµα τηλεδιαχείρησης χωρίς µετατροπές.
  • Να προστεθεί στις τεχνικές προδιαγραφές των φωτιστικών σωµάτων το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60598-2-3.

Διαφορετικοί όροι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Σε ανάλογη απόφαση για δανειοδότηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης πριν ένα χρόνο περίπου (15/6/2017) οι πρόσθετοι όροι που έθετε το Τ.Π.Δ είναι:

1] Με τα τεύχη δηµοπράτησης να υποβληθούν:
 η συναίνεση του ∆Ε∆∆ΗΕ για τις επεµβάσεις που γίνονται στο δίκτυο οδοφωτισµού αρµοδιότητάς του.
 η τεκµηρίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας ως προς την τιµή µονάδας των καλλωπιστικών φωτιστικών τύπου LED, ισχύος 45W και των προβολέων LED 150 – 200W.
2] Να συµπεριληφθούν κατά την διακήρυξη της προµήθειας στις υποχρεώσεις του αναδόχου οι ελλείψεις της υφιστάµενης αποτύπωσης των φωτιστικών σωµάτων.
3] Να υποβληθεί η συγκεντρωτική κατάσταση των τελευταίων διαθέσιµων λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 6.1.2 του οδηγού µελετών, µε την παραλαβή του εγκαταστηµένου και σε λειτουργία εξοπλισµού.

Εδώ η απόφαση για την δανειοδότηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Σε δημόσια διαβούλευση οι όροι της διακήρυξη

Για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, όπως ορίζει ο νόμος,  αλλά θα ζητηθούν επίσης σύμφωνα με δέσμευση του Δημάρχου Πέτρου Αγγελίδη και οι προτάσεις όλων των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Σερρών:

Εγκρίθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων( σύμφωνα με την υπ.αριθ. 3656 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ της 3ης Αυγούστου 2018) το δάνειο ύψους 2.945.000 ευρώ για την αντικατάσταση των συμβατικών  λαμπτήρων με λαμπτήρες LED του δικτύου οδοφωτισμού του  Δήμου Σερρών.

Για το δάνειο αυτό δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ ο Δήμος και οι δημότες, γιατί το δάνειο θα αποπληρωθεί μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας που θα προκύψει από την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED (δηλαδή από την εξοικονόμηση ενέργειας θα πληρώνουμε πολύ λιγότερα χρήματα στη ΔΕΗ και με τα χρήματα που θα κερδίζουμε θα αποπληρώνουμε το δάνειο).

Σε επόμενη φάση θα καταρτιστούν οι όροι διακήρυξης για να  γίνει ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια των λαμπτήρων.

Για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, όπως ορίζει ο νόμος,  αλλά θα ζητηθούν επίσης σύμφωνα με δέσμευση του Δημάρχου και οι προτάσεις όλων των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.  

Η απόφαση δανειοδότησης του Τ.Π.Δ.