Δήμος Σερρών: Ο Κωνσταντίνος Καρπουχτσής στις Βρυξέλλες για το νέο πρόγραμμα “Urban Innovative Actions (UIA)”

Δήμος Σερρών: Ο Κωνσταντίνος Καρπουχτσής στις Βρυξέλλες για το νέο πρόγραμμα “Urban Innovative Actions (UIA)”

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Καρπουχτσής, προκειμένου να διερευνηθεί η αξιοποίηση από το Δήμο Σερρών ενός νέου Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος με τίτλο Urban Innovative Actions (UIA). Το πρόγραμμα αυτό, με συνολικό προϋπολογισμό 371 εκ. € για την περίοδο 2015-2020, αποτελεί μια νέα ευκαιρία για δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων να χρηματοδοτήσουν σε ποσοστό 80% έργα που στοχεύουν σε δράσεις καινοτόμου αστικής ανάπτυξης βασισμένα στις δώδεκα προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ατζέντας για την αστική ανάπτυξη.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία είναι ανοιχτή από 15 Δεκεμβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016, έχει προϋπολογισμό 80 εκ € και στοχεύει σε τέσσερις θεματικές ενότητες:

  • Ενεργειακές προκλήσεις
  • Αντιμετώπιση αστικής φτώχειας
  • Επενδύσεις σε ενέργειες ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων
  • Τοπική οικονομία – δεξιότητες κι απασχόληση.

Κάθε δήμος άνω των 50.000 κατοίκων μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση από 1 έως 5 εκ € για την αντιμετώπιση με καινοτόμο τρόπο μίας εκ των παραπάνω θεματικών ενοτήτων.