ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: Οι αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας και στα τέλη ακινήτων που θα ισχύσουν από 1/1/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: Οι αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας και στα τέλη ακινήτων που θα ισχύσουν από 1/1/2015

Δημος Σερρών-αυξήσειςΤο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών συνεδρίασε την 29η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 και δυο από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας και στα τέλη ακινήτων καθώς σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου κ.Π.Χράπα υπάρχει υστέρηση εσόδων στον Δήμο Σερρών. Ένα μήνα σχεδόν μετά δημοσιεύθηκε στην διαύγεια η απόφαση για τις αυξήσεις (που στα καταστήματα κυμαίνονται από 15% έως 30%) την οποία και σας παρουσιάζουμε. Να σημειώσουμε ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση αντέδρασε στις αυξήσεις και καταψήφισε την πρόταση.

Να σημειώσουμε ότι οι νέες αυξήσεις θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ (ή αντίστοιχης υπηρεσίας παροχής ρευματος) μετά την 1/1/2015.

Η απόφαση που πάρθηκε με τις ψήφους των συμβούλων της πλειοψηφίας έλαβε υπόψη την δυσµενή οικονοµική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει ευπαθείς κοινωνικές οµάδες του ∆ήµου µας και σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 702/2006 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Σερρών, περί «µείωσης του τέλους καθαριότητας και φωτισµού κατά 50%, (Ν.25/1975 – ΦΕΚ 74), για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών: για τους άπορους , τα άτοµα µε αναπηρία, και πολύτεκνους, θα ισχύσει για όλο τον Καλλικρατικό ∆ήµο Σερρών.

Αυξηση στα Δημοτικά τέλη καθαριότητας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την αναπροσαρµογή των τελών στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισµού, ως ακολούθως:
Για την ∆ηµοτική Κοινότητα Σερρών:
1) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ :
 • Α) Για κατοικίες ή εγκαταστάσεις φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, γηροκοµεία, παιδικές κατασκηνώσεις, γραφεία, χώρους στάθµευσης και Νοσηλευτικά ιδρύµατα ∆ηµοσίου ∆ικαίου να ορισθεί σε 1,45 € / τ.µ.
 • Β) Για τις µεγάλες εκθέσεις, ξενοδοχεία, κινηµατογράφοι, βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, εµπορικές αποθήκες, εργοστάσια, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία, καφενεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια και γενικά επαγγελµατικούς χώρους που δεν συµπεριλαµβάνονται στην Γ κατηγορία, έως 1.000τ.µ, να ορισθεί σε 3,43 €/τ.µ. από 3,01 €/τ.µ. που ισχύει.
 • Γ) Για τα σούπερ Μάρκετ, Πολυκαταστήµατα, Εµπορικά Κέντρα, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (π.χ. ταχυφαγεία, µπαρ-καφετέριες, χώροι εστίασης κλπ.), εκτός των καφενείων, έως 1.000τ.µ, να ορισθεί σε 3,91 €/τ.µ. από 3,01 €/τ.µ. που ισχύει.
 • ∆) Αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, µέχρι 6.000 τ.µ να ορισθεί σε 0,50 €/τ.µ.
 • Ε) Αποθήκες – υπόγεια – κλιµακοστάσια. Η τιµολόγησή τους ακολουθεί τη χρήση του κύριου κτίσµατος. Για εργοταξιακή παροχή το 50% της χρήσης του κύριου κτίσµατος.
 • Ζ) Για στεγασµένους χώρους από 1.001 τ.µ και µέχρι 6.000 τ.µ., η επιφάνειά τους να µειώνεται κατά 25% και να χρεώνεται ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει.
 • ΣΤ) Για στεγασµένους χώρους από 6.001 τ.µ και άνω, να ορισθεί στο 60% του τέλους της κατηγορίας που ανήκει.
2) ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ :
 • Α) Για µη στεγασµένους χώρους (γήπεδα, πάρκιγκ, πισίνες, χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, κ.λ.π.) από 1 – 6.000 τ.µ. να ορισθεί σε 0,50 €/τ.µ.
 • Β) Για µη στεγασµένους χώρους από 6.001τµ. και άνω να ορισθεί σε 0,15 €/τ.µ. (30%τουΑ)
 
Για τις υπόλοιπες ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Σερρών:
1) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ :
 • Α) Για κατοικίες ή εγκαταστάσεις φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, γηροκοµεία, παιδικές κατασκηνώσεις, γραφεία, χώρους στάθµευσης και Νοσηλευτικά ιδρύµατα ∆ηµοσίου ∆ικαίου να ορισθεί σε 1,07 € / τ.µ.
 • Β) Για τις µεγάλες εκθέσεις, ξενοδοχεία, κινηµατογράφοι, βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, εµπορικές αποθήκες, εργοστάσια, ιατρεία, ιατρεία, καφενεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια και γενικά επαγγελµατικούς χώρους που δεν συµπεριλαµβάνονται στην Γ κατηγορία, έως 1.000 τ.µ, να ορισθεί σε 2,40 €/τ.µ.
 • Γ) Για τα Πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, σούπερ Μάρκετ, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (π.χ. ταχυφαγεία, µπαρ-καφετέριες, χώροι εστίασης κλπ.), εκτός των καφενείων, έως 1.000τ.µ, να ορισθεί σε 2,74 €/τ.µ.
 • ∆) Αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, µέχρι 6.000 τ.µ να ορισθεί σε 0,50 €/τ.µ.
 • Ε) Αποθήκες – υπόγεια – κλιµακοστάσια. Η τιµολόγησή τους ακολουθεί τη χρήση του κύριου κτίσµατος. Για εργοταξιακή παροχή το 50% της χρήσης του κύριου κτίσµατος.
 • Ζ) Για στεγασµένους χώρους από 1.001 τ.µ και µέχρι 6.000 τ.µ., η επιφάνειά τους να µειώνεται κατά 25% και να χρεώνεται ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει.
 • ΣΤ) Για στεγασµένους χώρους από 6.001 τ.µ και άνω, να ορισθεί στο 60% του τέλους της κατηγορίας που ανήκει.
 
2) ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ :
 • Α) Για µη στεγασµένους χώρους (πάρκιγκ, χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, κ.λ.π.) από 1 – 6.000 τ.µ. να ορισθεί σε 0,50 €/τ.µ.
 • Β) Για µη στεγασµένους χώρους από 6.001τµ. και άνω να ορισθεί σε 0,15 €/τ.µ. (30%τουΑ)
Στη ∆ΕΗ θα σταλούν δύο συντελεστές οι εξής:
∆ηµοτική Κοινότητα Σερρών
Της κατηγορίας 1 οικιακό 1,45 €/τ.µ. έτος.
Της κατηγορίας 2 3,43 €/τ.µ. έτος.
Για τις υπόλοιπες ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Σερρών,
Της κατηγορίας 1 οικιακό 1,07 €/τ.µ. έτος.
Της κατηγορίας 2 2,40 €/τ.µ. έτος.
 
Στην απόφαση αυτή µειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.:
Στέφανος Φωτιάδης, Γάτσιος Αθανάσιος, ∆ρίγκα Χρυσούλα, Ηλιοπούλου Σταλακτή, Ιλανίδου-Βίλλιου ∆έσποινα, Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, Χρυσανθίδης Βασίλειος, οι οποίοι αφού επεσήµαναν ότι το θέµα έρχεται προς ψήφιση σε µια δύσκολη οικονοµικά συγκυρία, χωρίς να έχει την απαραίτητη οικονοµοτεχνική µελέτη για να υπάρχει και µια πραγµατική εικόνα των οικονοµικών στοιχείων, τόνισαν ότι πρέπει να γίνει έλεγχος της ρευµατοδότησης, ενέργειες για να εντοπιστούν τα πραγµατικά τετραγωνικά µέτρα και αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια το θέµα να έρθει ολοκληρωµένο και υπογράµµισαν ότι πρέπει να είµαστε ωφέλιµοι και όχι αρεστοί.
Μηλίδης Θεόδωρος, Αναστασιάδης Ηλίας, Καλώτα Παναγιώτα, Μοσχολιός Ζωγράφος, αφού υπενθύµισαν ότι το 2013 έκαναν πρόταση για µείωση των τελών, τήρηση του «ο ρυπαίνων πληρώνει» και για στήριξη αυτών που έχουν ανάγκη, επεσήµαναν ότι πρέπει να γίνεται χρηστή διαχείριση και µείωση των λειτουργικών εξόδων στα τελείως απαραίτητα.
Γιαννακίδης ∆ηµήτριος, επεσηµαίνοντας ότι, «ο ρυπαίνων πληρώνει» σηµαίνει ότι η επιβολή τελών, η κοστολόγηση και η χρέωση, γίνεται ανάλογα µε τα απορρίµµατα που παράγει κανείς. Τόνισαν δε, ότι η αδιέξοδη πολιτική που έχει επιλέξει η ∆ηµοτική Αρχή, αυξάνει τα τέλη και το κόστος διαχείρισης.
Καρύδας Νικόλαος, ο οποίος αφού επεσήµανε ότι το ρεύµα, τα καύσιµα και τα ηµεροµίσθια δεν αυξήθηκαν για να δικαιολογείται η απόκλιση του ενός (1) εκατοµµυρίου ευρώ, τόνισε ότι υπάρχουν τεράστιες αυξήσεις και ότι δεν δικαιολογείται αυτή η επιβολή φόρου.
Αναστασιάδης Αντώνιος, εµµένοντας στην πρότασή του για διαλογή στην πηγή και στο διαλογητήριο, στην µη δηµιουργία εργοστασίου και στην αξιοποίηση των προϊόντων ανακύκλωσης που αποτελούν εµπόρευµα.
 Οι Πρόεδροι κ.κ. Ζαφειριάδου-Μπουρβάνη Βασιλική και Τούτκας Ιωάννης, ήταν απόντες κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας του ως άνω θέµατος.
 

Αυξήσεις στο τέλος ακίνητης περιουσίας

 Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62/τΑ), θεσπίσθηκε υπέρ ΟΤΑ το τέλος ακίνητης περιουσίας. Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις το τέλος επιβάλλεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µέχρι την 31η Οκτωβρίου του προηγούµενου έτους, δηµοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 66 του Β∆ της 24/9-20/10/1958 και κοινοποιείται στη ∆ΕΗ µέχρι την 30η Νοεµβρίου, ισχύει δε από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους και µέχρι να τροποποιηθεί µε νεότερη απόφαση.
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται από µηδέν είκοσι πέντε τοις χιλίοις (0,25‰) µέχρι µηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35‰) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου (άρθρο 24 παρ.2 Ν.2130/93).
Από τα στοιχεία που απέστειλε η ∆ΕΗ, προκύπτει ότι τα ακίνητα του Καλλικρατικού ∆ήµου Σερρών, δεν έχουν ένα ενιαίο συντελεστή Τέλους Ακίνητής Περιουσίας, αλλά :
α) στις Τ.Κ. Αναγέννησης, Α.Καµήλας, Βαµβακιάς, Μονοκκλησιάς, Προβατά, του πρώην ∆ήµου Καπ.Μητρουσίου ο συντελεστής του τέλους έχει καθοριστεί στα (0,30‰) εν αντιθέση µε την Τ.Κ. Μητρουσίου που είναι στα (0,35‰)
β) στην Τ.Κ. Άνω Βροντούς ο συντελεστής του τέλους έχει καθοριστεί στα (0,30‰) και
γ) στην Τ.Κ. Ορεινής, ο συντελεστής του τέλους έχει καθοριστεί στα (0,25‰).
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και βάσει του άρθρου 24 παρ 2 του Ν. 2130/93, παρακαλούµε για τον καθορισµό ως ενιαίου συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για όλη τη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου Σερρών, το συντελεστή µηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35‰), ο οποίος ήδη έχει καθοριστεί στις
υπόλοιπες ∆ηµοτικές Ενότητες. και σχετική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 Καθορίζει, βάσει του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 2130/93, ως ενιαίο συντελεστή
Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, για όλη τη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου Σερρών, το συντελεστή µηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35‰).
Στην απόφαση αυτή µειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.:
– Στέφανος Φωτιάδης, Γάτσιος Αθανάσιος, ∆ρίγκα Χρυσούλα, Ηλιοπούλου Σταλακτή, Ιλανίδου-Βίλλιου ∆έσποινα, Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, Χρυσανθίδης Βασίλειος,
– Μηλίδης Θεόδωρος, Αναστασιάδης Ηλίας, Καλώτα Παναγιώτα, Μοσχολιός Ζωγράφος
– Γιαννακίδης ∆ηµήτριος, Γεωργούλα Σουλτάνα
– Καρύδας Νικόλαος
οι οποίοι πρότειναν το τέλος Ακίνητης Περιουσίας, να µειωθεί στο (0,25‰), για όλη τη διοικητική Περιφέρεια του ∆ήµου.
Ενώ ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος, πρότεινε να καταργηθεί εντελώς το ως άνω τέλος ή να µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό.

 

One Response to "ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: Οι αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας και στα τέλη ακινήτων που θα ισχύσουν από 1/1/2015"

 1. Μιχαλης   2 Δεκεμβρίου 2014 at 12:55

  Δε ντρέπεσαι δήμαρχε αντί να μειώσεις τους συντελεστές και να βρεις άλλους πόρους να καλύψεις τις ανάγκες του Δήμου, εσύ διάλεξες τον “πιο εύκολο” τρόπο.ΘΑ ΤΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΩΝ και τότε σε σένα και στόν ΧΡΑΠΑ θα πέσει “Φ Α Π Α”