ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – Εργασίες εμβάθυνσης και καθαρισμού της λίμνης ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – Εργασίες εμβάθυνσης και καθαρισμού της λίμνης ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ο Δήμος Σιντικής προχώρησε σε εργασίες ΕΜΒΑΝΘΥΣΗΣ και ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ της λίμνης ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας της , για εξυπηρέτηση περισσοτέρων αγρών με ΑΡΔΕΥΣΗ.
Οι εργασίες γίνονται υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικολάου Λεωνίδα .