ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Με 49.200€ ολοκληρώθηκε η βελτίωση πρόσβασης στο Κέντρο Υγείας Ροδόπολης

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Με 49.200€ ολοκληρώθηκε η βελτίωση πρόσβασης στο Κέντρο Υγείας Ροδόπολης

Η Τεχνική Υπηρεσία, Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολεοδομίας ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ αρχικού προϋπολογισμού μελέτης 74.200,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο πραγματοποιήθηκε με 49.200,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Σιντικής και από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (ΥΠ Μ-Θ) κατά 25.000,00

Το έργο έλαβε έκπτωσης 54% και προέβλεπε την ανακατασκευή του κεντρικού δρόμου και συγκεκριμένα από το Κέντρο Υγείας Ροδόπολης μέχρι και το κέντρο της Ροδόπολης.

Το ποσό της έκπτωσης από τις πιστώσεις του Δήμου θα επανα-δημοπρατηθεί ταχύτατα, αξιοποιώντας και κάθε άλλο δυνατό τρόπο χρηματοδότησης , ώστε να συνεχιστεί ο σχεδιασμός της διοίκησης για βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών .