Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών: Μια μεγάλη βιβλιοθήκη σε δύσκολους καιρούς, εκπέμπει SOS!

Οποιαδήποτε μείωση του προσωπικού θα δυσχεράνει περαιτέρω το έργο της Βιβλιοθήκης - Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η ΔΚΒΣ δεν θα μπορέσει να αντέξει μείωση του προϋπολογισμού της

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών: Μια μεγάλη βιβλιοθήκη σε δύσκολους καιρούς, εκπέμπει SOS!

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης των Σερρών δημοσιοποίησε στοιχεία για τους πόρους που λαμβάνει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερρών σε σχέση με τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει και το έργο που παράγει. Οι πόροι αναφέρονται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε χρηματικά κονδύλια. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων γίνεται προκειμένου να γίνουν γνωστές οι λειτουργικές ανάγκες,  ώστε αυτές να αποτελέσουν έναν γνώμονα για τη διάθεση των απαιτούμενων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, κατά το επόμενο διάστημα.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη των Σερρών έχει καθιερωθεί στις συνειδήσεις των συμπολιτών μας ως ένα σημαντικό κύτταρο πολιτισμού της πόλης των Σερρών, καθώς

  • φέρνει κοντά στο βιβλίο μικρούς μαθητές και ενήλικες αναγνώστες, με μια συλλογή που ξεπερνά τους 80.000 τόμους,. Εξυπηρετεί παράλληλα τρεις βιβλιοθήκες: την πρωτοποριακή Παιδική Βιβλιοθήκη, το δανειστικό τμήμα και την Κινητή Βιβλιοθήκη, που επισκέπτεται τα χωριά.
  • Με το κέντρο πληροφορικής και τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες της προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς και στον κάθε απλό πολίτη.
  • Διοργανώνει καθημερινά στους χώρους της σημαντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και αξιόλογες εκδηλώσεις και εκθέσεις (συμμετέχουν 6.500 μαθητές και 7.000 ενήλικες κατ’ έτος).
  • Διαθέτει ιδιόκτητο πενταόροφο κτίριο, όπου στεγάζονται η παιδική βιβλιοθήκη, το δανειστικό τμήμα, το αμφιθέατρο και οι εκθεσιακοί χώροι.

Συνολικά, οι εγκαταστάσεις της ΔΚΒΣ καταλαμβάνουν 3.500 τ.μ. Οι εγκαταστάσεις αυτές διατίθενται τακτικά σε συνεργαζόμενους φορείς, όπως ο Δήμος Σερρών, η Περιφερειακή Ενότητα και διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης. Με τον τρόπο αυτό, η Δ.Κ.Β.Σ. λειτουργεί σε οργανική ενότητα με όλη την κοινωνία και γίνεται σημείο συνάντησης των πολιτιστικών δρώμενων της πόλης των Σερρών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τη νόμο 3149 του 2003, οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται για μια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι δώδεκα (12). Με την ανάπτυξη των Δημοσίων Βιβλιοθηκών τα τελευταία χρόνια, και με βάση το έργο που αυτές καλούνται να προσφέρουν σε μια πρωτεύουσα νομού, ο αριθμός αυτός είναι ήδη πολύ μικρός. Παρόλα αυτά, το μόνιμο προσωπικό της ΔΚΒΣ αριθμεί μόλις πέντε (5) άτομα, από τα οποία, η μία είναι καθαρίστρια. Αυτή, όχι μόνον καλύπτει τις ανάγκες καθαριότητας για το πενταόροφο κτίριο, αλλά αναγκάζεται να υποστηρίζει το δανεισμό σε ώρες αιχμής.

Το υπάρχον προσωπικό δεν περιλαμβάνει πληροφορικούς, ούτε διοικητικούς υπαλλήλους. Επίσης, δεν περιλαμβάνει οδηγούς για το βιβλιοαυτοκίνητο ή φύλακες. Για να καλυφθεί μέρος των αναγκών, η ΔΚΒΣ απασχολεί τρεις (3) αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Για να εφαρμόσει κατ’ ελάχιστον το πρόγραμμά της για το δανειστικό τμήμα, την παιδική βιβλιοθήκη, την κινητή βιβλιοθήκη, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις καθημερινές εκδηλώσεις, η βιβλιοθήκη χρειάζεται τουλάχιστον επτά (7) αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

Η ΔΚΒΣ ανησυχεί ότι οποιαδήποτε μείωση του προσωπικού θα δυσχεράνει περαιτέρω το έργο της Βιβλιοθήκης.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια εικόνα των προβλεπόμενων θέσεων, με βάση τη νομοθεσία, καθώς και της υπάρχουσας κατάστασης, σε σχέση με τις ελάχιστες πραγματικές ανάγκες.

Προβλεπόμενες οργανικές θέσεις Υπάρχουσα κατάσταση
Σύνολο Μόνιμες θέσεις Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί Πραγματικές ανάγκες σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών
12 5 3 Τουλάχιστον 7

Όσον αφορά στις οικονομικές επιχορηγήσεις, η ΔΚΒΣ αναμένει να λάβει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση πάγιων λειτουργικών εξόδων επιχορήγηση 14.000€ και ελπίζει και σε μια έκτακτη επιχορήγηση. Το συνολικό ποσό μόλις επαρκεί για την κάλυψη των τιμολογίων ΔΕΗ, ΟΤΕ και μέρους των εξόδων για τα καύσιμα, καθώς η εντατική χρήση της παιδικής βιβλιοθήκης, του δανειστικού τμήματος, του αμφιθεάτρου και των εκθεσιακών χώρων είναι δαπανηρή από ενεργειακή άποψη. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά λειτουργικά έξοδα ξεπερνούν κατ’ έτος τις 33.000€. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τα έξοδα για την ανάπτυξη της συλλογής, την επεξεργασία των τεκμηρίων και τη συντήρηση του κτιρίου και του βιβλιοαυτοκινήτου, που καλύπτονται μετά βίας από τα έσοδα το Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του  ο  Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου Ιωάννης Καλόμοιρος:

Αυτά τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η ΔΚΒΣ δεν θα μπορέσει να αντέξει μείωση του προϋπολογισμού της, αλλά αντίθετα θα χρειαστεί ενίσχυση, στο πλαίσιο του δυνατού, ώστε να μπορέσει να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα, να ενισχύσει στοιχειωδώς τη συλλογή της και να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, συνεισφέροντας στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό της πόλης των Σερρών.