Δημοτική κίνηση Διάβαση Πεζών: Σχετικά με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Δημοτική κίνηση Διάβαση Πεζών: Σχετικά με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

διαλογη στη πηγηΣέρρες, 15 Ιουνίου 2015

Η δημοτική κίνηση Διάβαση Πεζών χαιρετίζει την υιοθέτηση από τη κεντρική εξουσία ενός νέου μοντέλου ορθολογικής και οικολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων όπως αυτό παρουσιάζεται στο Εθνικό Σχεδίο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Στόχος της νέας προτεινόμενης πολιτικής είναι η δραστική μείωση της παραγωγής απορριμμάτων έως το 2020 έναντι της δημιουργίας μεγάλων μονάδων για την επεξεργασία τους. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου στηρίζονται στη κοινοτική πυραμίδα ιεράρχησης στόχων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (πρόληψη και μείωση, προετοιμασία και επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και τέλος ανάκτηση και ασφαλής διάθεση) με την οποία έως τώρα οι κυβερνήσεις επέλεξαν να μη συμμορφωθούν.

διάβαση-πεζών
διάβαση-πεζών

Η Διάβαση Πεζών ήλθε αντιμέτωπη με το παρωχημένο μοντέλο διαχείρισης που υιοθέτησε η Δημοτική Αρχή και το οποίο προωθεί τη κατασκευή μεγάλης δυναμικότητας εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο. Τονίσαμε επανειλημμένα πως η μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αποτελεί οικονομικό και περιβαλλοντικό «έγκλημα» για τον τόπο μας.

Οικονομικό «έγκλημα» γιατί

  • Εμπλέκει το Δήμο σε μια πρωτοφανή οικονομική περιπέτεια για τα επόμενα 25 χρόνια χωρίς δυνατότητα διαφυγής, επιβάλλοντας στους δημότες δυσβάσταχτα τέλη καθαριότητας προς επίτευξη των εργολαβικών συμφερόντων.
  • Στερείται ο Δήμος έσοδα από την αδυναμία ανάπτυξης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης. Οι δύο αυτές δραστηριότητες αναπόφευκτα δεν μπορούν να επεκταθούν καθώς η σύμβαση ορίζει πως εάν τα σκουπίδια που παράγονται είναι λιγότερα τότε τη διαφορά θα κληθούν να τη καλύψουν οι πολίτες μέσω των τελών.
  • Παρεμποδίζεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αφού αποδεδειγμένα ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης προσφέρει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας συγκριτικά με την εν λόγω μονάδα επεξεργασίας.

Περιβαλλοντικό «έγκλημα» γιατί

  • Η πρόληψη των αποβλήτων και η αειφόρος χρήση των πόρων αποτελούν τους δύο πιο σημαντικούς τρόπους για να μειωθεί η επιβάρυνση στο περιβάλλον.
  • Το μοντέλο αυτό δεν ανταποκρίνεται στη περιβαλλοντική νομοθεσία και τους στόχους που θέτει η Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην οδηγία 2008/98 και την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία όπως καθορίστηκε από τον 4042/2012 σχετικά με τη πυραμίδα ιεράρχησης στόχων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Απέναντι σ’ αυτό το οικονομικά ασύμφορο και περιβαλλοντικά καταστροφικό μοντέλο για το οποίο εργάζεται η Δημοτική Αρχή, η Διάβαση Πεζών παραδοσιακά εκφράζει μια διαφορετική πολιτική αντίληψη που κάνει λόγο για ένα βιώσιμο και οικολογικό μοντέλο διαχείρισης με κύρια χαρακτηριστικά τη μικρής κλίμακας επένδυση, την επέκταση των συστημάτων διαλογής στη πηγή και την εδραίωση μιας κουλτούρας ανακύκλωσης με τη συμμετοχή της κοινωνίας.

Για το λόγο αυτό είμαστε θετικοί απέναντι στο νέο ΕΣΔΑ και καλούμε τη Δημοτική Αρχή να αναθεωρήσει τη στρατηγική της. Είναι πολιτικά ανεύθυνο να πιστεύει πως υπογράφοντας τη σύμβαση θα προλάβει τις εξελίξεις. Γνωρίζουμε πως η αναθεώρηση είναι η δύσκολη λύση, μακροπρόθεσμα όμως είναι η μόνη βιώσιμη λύση για τον τόπο και τη κοινωνία. Ευελπιστούμε ο Δήμαρχος να αδράξει τη δεύτερη αυτή ευκαιρία κι επιτέλους να δει τη μεγάλη εικόνα.