ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «διάβαση πεζών»: «Ζητούνται απαντήσεις για το σκάνδαλο του Πάρκου Αγίου Γεωργίου»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «διάβαση πεζών»: «Ζητούνται απαντήσεις για το σκάνδαλο του Πάρκου Αγίου Γεωργίου»

ÄéáäñáóôéêÞ ðéíáêßäá åñìçíåßáòΗ Δημοτική κίνηση «Διάβαση Πεζών» με επιστολή της προς τα ΜΜΕ καταγγέλλουν  δημόσια και ζητάνε απαντήσεις για το κατά την άποψή τους «σκάνδαλο», που αφορά το Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής στη θέση Ρέμα Αγίου Γεωργίου του δήμου Σερρών. Συγκεκριμένα αναφέρουν στην επιστολή:

Για την υπόθεση αυτή απευθύνουμε  συνεχή ερωτήματα σε όλα τα επίπεδα  από το 2011, δηλαδή σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη αυτής της δημοτικής αρχής και οι απαντήσεις που παίρνουμε αντί να ρίχνουν φως συσκοτίζουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Συγκεκριμένα :

Στις 9 Νοεμβρίου του 2011 ο  τότε δημοτικός σύμβουλος της  «διάβασης πεζών» κ.Παναγιώτης Κοτρώνης με γραπτή ερώτησή του στο δημοτικό συμβούλιο, ζητούσε να πληροφορηθεί από τον κ.Δήμαρχο, γιατί δεν λειτούργησε παρά την ολοκλήρωσή του το Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής στη θέση Ρέμα Αγίου Γεωργίου Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 277.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο κατά 20% από εθνικούς πόρους και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο αυτό δε λειτούργησε ποτέ και θεωρούμε, ότι σε μια εποχή δεινής οικονομικής κατάστασης των οικονομικών του δήμου είναι ανεπίτρεπτο να δίνονται χρήματα σε έργα που διαλύονται πριν καλά καλά ολοκληρωθούν.

Η απάντηση δόθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που  έγινε στις 30-11-2011 από τον Αντιδήμαρχο  Έργων κ.Μυστακίδη. Επειδή όμως η  συγκεκριμένη απάντηση δεν μας ικανοποίησε, γιατί μεταξύ άλλων μας δήλωνε ότι το έργο παραλήφθηκε οριστικά, ζητήσαμε να μας δοθεί εγγράφως. Η αίτησή μας για γραπτή απάντηση ήταν προφορική. Από τότε και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας και με διάφορες μη πειστικές δικαιολογίες, δεν ικανοποίησαν την προφορική μας αίτηση. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να επανέλθουμε με την 8240/8-2-2013 γραπτή πλέον αίτησή μας. Πράγματι μετά από μικρό χρονικό διάστημα μας απέστειλε το Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων της Δ/νσης Δ/κού – Οικονομικού του Δήμου Σερρών απόσπασμα των πρακτικών της αριθ.30/30-11-2011 συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορούσε στη συζήτηση για το Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής, και την απάντηση του κ.Αντιδημάρχου Έργων.

Στη συνέχεια επανήλθαμε με άλλη έγγραφη αίτηση με αριθ. πρωτ. 14125/6-3-2013, με την οποία ζητούσαμε να μάθουμε  επίσης εγγράφως από ποιόν και πότε παραλήφθηκε το έργο, αφού από τα πρακτικά του Δ.Σ. προκύπτει ότι έγινε η Οριστική Παραλαβή του έργου.

Στην απάντηση όμως επί της νέας αίτησης την  οποία λάβαμε στις 22-4-2013 η υπηρεσία μας πληροφορεί, ότι αν και το έργο περαιώθηκε στις 28-11-2008 δεν έχει παραληφθεί.

Και ενώ το ζήτημα ήταν ήδη μπερδεμένο η δημοτική αρχή με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς το έργο να έχει παραληφθεί, αποφάσισε στις 10/7/2013 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να το παραχωρήσει δωρεάν κατά χρήση σε μία άγνωστη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με το όνομα «Σέρρανθος».

Μετά από  αυτήν την εξέλιξη καταθέσαμε νέα αίτηση προς το δήμο Σερρών, με την οποία ζητάμε απαντήσεις σε μία σειρά νέων ερωτημάτων που προκύπτουν.

Μόνο που  αυτή τη φορά κοινοποιούμε την αίτηση αυτή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση   Κεντρικής Μακεδονίας – Θράκης, τον Συνήγορο του Πολίτη, τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης και βεβαίως τη δημοσιοποιούμε σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ.

Η αίτησή μας έχει ως εξής :

ΠΕΠ-ρεμα αγιου γεωργιου2013-08-01_084929«Μετά την  από 22-4-2013 απάντησή σας, ότι δεν παραλήφθηκε το έργο που αφορά το Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής στη θέση Ρέμα Αγίου Γεωργίου Δήμου Σερρών, παρά την περαίωσή του, παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

 1.  Γιατί υπάρχει  διάσταση απόψεων μεταξύ του  Αντιδημάρχου και της Υπηρεσίας  για την Παραλαβή ή Μη του  Έργου;
 2.  Για ποιο  λόγο δεν έγινε η παραλαβή  εφόσον το έργο έχει περαιωθεί  κατά δήλωσή σας από 28/11/2008 ;
 3. Δόθηκε  βεβαίωση περαίωσης στον Ανάδοχο  από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία  ή άλλη αρμόδια αρχή του  δήμου; Αν δόθηκε παρακαλούμε  για τη χορήγηση σε μας ενός  αντιγράφου.
 4. Συγκλήθηκαν  οι Επιτροπές Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής; Συντάχθηκαν πρακτικά; Αν ναι παρακαλούμε να μας τα κοινοποιήσετε.
 5. Υπήρξε  άρνηση παραλαβής του έργου  από τις αρμόδιες επιτροπές  και για ποιο λόγο;
 6. Έγινε κατάπτωση  εγγυητικής ή  επιστροφή εγγυητικής  καλής εκτέλεσης του αναδόχου;
 7. Έγινε όχληση  από τον ανάδοχο; Στην περίπτωση που έγινε παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν έγινε αυτεπάγγελτη παραλαβή του έργου.
 8. Έχει αποπληρωθεί  ο ανάδοχος εργολάβος;
 9.  Ποιος είναι ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός του έργου;
 10. Ποια είναι η θέση της δημοτικής αρχής για τη μη παραλαβή του έργου και τα πιθανά ζητήματα που αυτή υποκρύπτει;
 11.  Είναι νόμιμη η δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του συγκεκριμένου πάρκου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Σέρρανθος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ», που αποφασίστηκε με την κατά πλειοψηφία 457/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στην με αριθμό 16/10-7-2013 συνεδρίασή του, από τη στιγμή που δεν παραλήφθηκε το συγκεκριμένο έργο;»

(σ.σ. Σύμφωνα με τον ιστοτόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί )