Δρομέας: Ολοκλήρωση φωτοβολταϊκών πάρκων στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών

φωτοβολταϊκά-χωράφιαΤην κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών πάρκων στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών ολοκλήρωσε ο όμιλος της Δρομέας ΑΒΕΕΑ.

Συγκεκριμένα η μητρική, ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, εκτέλεσε έργο φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 1 ΜW, στους χώρους της και η θυγατρική της, ΚΕΜ ΑΒΕΕ, ολοκλήρωσε έργο όμοιου φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 0,5 MW.

Το συνολικό κόστος του έργου που θα φθάσει τα 1,9 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε με δεκαετές μακροπρόθεσμο δάνειο 1,4 εκατ. ευρώ από το Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς.