Δρομολογείται μείωση 40% των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στο Δήμο Σερρών

Εργατικές ΚατοικίεςΚατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου συζητήθηκε, μετά από πρωτοβουλία της δημοτικής Παράταξης «ΕΠΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, Θ. ΜΗΛΙΔΗΣ», το θέμα της μείωσης των αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Σερρών. Όπως επισημαίνει σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Δημοτική Παράταξη της αντιπολίτευσης:

Είναι γνωστό ότι  οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στο Δήμο Σερρών είναι υψηλές με συνέπεια τις σοβαρές δυσμενείς  επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση  του Δήμου στα νοικοκυριά και  στην αγορά ακινήτων. Επομένως είναι  επιτακτική η ανάγκη μείωσης τους.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη,

Τη δραματική επιδείνωση όλων των δεικτών για την αγορά ακινήτων (έρευνα τοπικής αγοράς- Συναλλαγές ακινήτων κλπ)

Την πρωτοφανή πτώση του όγκου της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας στην Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα στο Δήμο μας σε σύγκριση μεπροηγούμενα χρόνια.

Την αδυναμία των δημοτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο, οι οποίες σχετίζονται με ακίνητα και προσδιορίζονται με βάση τηναντικειμενική τους αξία (εισφορές σε χρήμα, αποζημιώσεις λόγω προσκύρωσης κλπ)

Το υψηλό οικονομικό κόστος για το Δήμο, σε περιπτώσεις αποζημίωσης κατόχων ακινήτων για τον προσδιορισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη και ηαντικειμενική αξία των ακινήτων

Το αίτημα πολλών συμπολιτών συλλόγων και άλλων φορέων για παρέμβαση του Δήμου προς όλες τις κατευθύνσεις (Υπουργείο Οικονομικών, ΠΕΔ,ΚΕΔΕ κλπ) ώστε να μειωθούν σημαντικά οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Την κατ’ επανάληψη εκφρασθείσα άποψη του Υφυπουργού Οικονομικών ότι οι αντικειμενικές αξίες πρέπει να υπολείπονται των αγοραίων κατά 20%- 30%.

Το γεγονός ότι οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίες ακινήτων στην περιοχή του Δήμου Σερρών είναι εξαιρετικά υψηλές και εξωπραγματικές.

Την εκτίμηση ότι η διατήρηση τους στα σημερινά επίπεδα θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο κάθε δραστηριότητα και κάθε οικονομικό δείκτη που σχετίζεται με την αγορά ακινήτων και την οικοδομική δραστηριότητα.

Το γεγονός ότι η υπάρχουσα ήδη πρωτοφανής ανεργία στο Δήμο μας θα επιδεινωθεί δραματικά και θα καταστεί εφιαλτική.

Την πληροφορία από δημοσιεύματα ότι 68 Δήμοι της χώρας με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων ζήτησαν από το Υπουργείο Οικονομικών τημείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, το δε Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο αυτό για 57 Δήμους της χώρας.

Το γεγονός ότι ο Νομός Σερρών είναι στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά ως προς το παραγόμενο ΑΕΠ, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος τηςοικονομικής ύφεσης.

Το ότι η ανεργία στον Δήμο Σερρών είναι από τις υψηλότερες ανά την Ελλάδα.

Προτείνουμε άμεσα τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τα κάτωθι:

  1. Γενική μείωση  των τιμών ζώνης κατά 40%.
  2. Κατάργηση  του Συντελεστή Εμπορικότητας ή εναλλακτικά να μειωθεί ο συντελεστής εμπορικότητας κατά 60% δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία εμπορική δυναμική.
  3. Αύξηση μειωτικών  συντελεστών παλαιότητας.
  4. Να μην συμπεριληφθούν τα αγροτεμάχια στον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων.

Πιστεύουμε  ότι η υιοθέτηση των ανωτέρω  προτάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την  εκλογίκευση των φόρων των  ακινήτων σε επίπεδα ανεκτά από τους πολίτες, την επανεκκίνηση της οικοδομικής  δραστηριότητας και γενικότερα της  αγοράς ακινήτων, όπως συνέβη και σε παρόμοια κρίση του έτους 1993. Επιπλέον εξαιρετικά θετική θα είναι η επίδραση στα οικονομικά του Δήμου μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητήσαμε να τεθεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο ομοφώνως αποδέχθηκε όλες τις ανωτέρω εισηγήσεις μας.