Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης – Στέφανος Φωτιάδης: Η πρότασή μας για 30% φθηνότερα τιμολόγια νερού στην ΔΕΥΑΣ

Φωτιάδης_Στέφανος-2012Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης» Στέφανος Φωτιάδης, το μεσημέρι της Παρασκευής (1/2), παρουσίασε την πρόταση του συνδυασμού για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ, η οποία θα φέρει μείωση 30% στους λογαριασμούς του νερού που πληρώνουν οι δημότες των Σερρών.

Ο Στέφανος Φωτιάδης στην συνέντευξη τύπου υποστήριξε ό,τι:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ως κοινωφελής επιχείρηση ανταποδοτικού χαρακτήρα λειτουργεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν μπορεί να αποσκοπεί στο κέρδος, καθώς διαθέτει προς κατανάλωση, κοινωνικό αγαθό και όχι ένα “προϊόν”. Οφείλει τα έσοδα της να διατίθενται δεσμευτικά και μόνο για τους σκοπούς της ύπαρξης και λειτουργίας της. Επομένως πρέπει να σχεδιάζει την τιμολογιακή της πολιτική, συνδυάζοντας την άσκηση της κοινωνικής και αναπτυξιακής της πολιτικής χωρίς να ξεχνά την ανταποδοτική της υποχρέωση λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για όλους τους καταναλωτές – δημότες και ιδιαιτέρως τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

 Στο πλαίσιο των επισκέψεων  ενημέρωσης και διαλόγου που  εφαρμόζει η παράταξη μας, κλιμάκιο  της, επισκέφτηκε τη Δευτέρα  28-01-2013 τη ΔΕΥΑΣ και είχε μακρά  συνεργασία με τον πρόεδρο  και τον διευθυντή της Επιχείρησης. Ζήτησε γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης καθώς και επιμέρους διευκρινήσεις που αφορούν στις επιπτώσεις των επιλογών της διοίκησης και της πολιτείας.

 Όπως :

  • Η μετεγκατάσταση της ΔΕΥΑΣ στο πρώην ορφανοτροφείο
  • Το ειδικό τέλος 80% επί της τιμής του νερού και η συνέχιση του
  • Έργα {συνεχιζόμενα και νέα), συντηρήσεις, μελέτες κ.λ.π.
  • Παλιά δάνεια – ωφέλεια από την τελευταία ευνοϊκή ρύθμιση
  • Ωφέλεια επιχείρησης από μείωση αριθμού και μισθού εργαζομένων
  • Μείωση ποσοστού συγχρηματοδοτήσεων από 16,25% σε 3,25%

 Οι εμμονές του κ. Δημάρχου  παρέσυραν τη διοίκηση σε επιλογές  βιαστικές, πρόχειρες, με έλλειψη  σοβαρής και υπεύθυνης πολιτικής  αντίληψης και πρακτικής, επιβαρύνοντας  το ταμείο της επιχείρησης.  Κλειδώνοντας τη σημερινή υψηλή τιμή του νερού για την επόμενη δεκαετία με τη σύναψη δάνειου ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ με τους τόκους, όταν παντού επιδιώκουν μειώσεις τιμολογίου. Σε μια εποχή όπου ο ανεξέλεγκτος δανεισμός οδήγησε τη χώρα στην τραγική κατάσταση που ζούμε όλοι, είναι τουλάχιστον τραγικό ο κ. δήμαρχος να ομιλεί για λήψη δανείου με τη γνωστή πλέον σε όλους προχειρότητα διεκδίκησης του και στη συνέχεια να δηλώνει ότι μπορεί να πληρώσει τα “σπασμένα” η επιχείρηση από “ιδίους πόρους” μιας και παρουσίασε κέρδη (1.300.000 €). Αλήθεια, πώς βρέθηκαν αυτά τα χρήματα ; Όχι πάντως από την “σφικτή πολιτική” της διαχείρισης των οικονομικών της. σύμφωνα με την επαναλαμβανόμενη επιχειρηματολογία του κ. Αγγελίδη που δεν λέει βέβαια στους πολίτες όλη την αλήθεια αλλά, τη μισή.

Ξέρουμε πως η μισή αλήθεια είναι ένα μεγάλο ψέμα. Διότι δεν μας είπε ο κ. Αγγελίδης :

  • Πόσα είναι ακριβώς ανά έτος τα έσοδα από το ειδικό τέλος 80%; (η απάντηση είναι 1.180.000 €).
  • Πόσο είναι το ποσό από τη μείωση των μισθών και τις συνταξιοδοτήσεις για το 2012; [(2011 = 4.900.000 € – 2012 = 3.300.000 €) η απάντηση είναι 1.600.000 € και προβλέπεται για το 2013 να μειωθεί κατά 100.000 €].
  • Πόση είναι η ωφέλεια από τη ρύθμιση των παλαιών δανείων ; (η απάντηση είναι για την επόμενη τριετία 638.000 ανά έτος).
  • Πόση είναι η ωφέλεια από τη μείωση της συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα έργα; ( η απάντηση είναι από 16,25 % παλαιότερα σε 3,25 % σήμερα).

Η «Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης» προσεγγίζει  το ζήτημα της τιμολογιακής πολιτικής  της ΔΕΥΑΣ με σύνθετο, υπεύθυνο και κοινωνικά ευαίσθητο τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί στο ακέραιο η βιωσιμότητα της επιχείρησης με την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της (αμοιβές – έξοδα προσωπικού, αμοιβές – έξοδα τρίτων, συντηρήσεις δικτύων και αποσβέσεις, κατασκευή νέων έργων). Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013 η παράταξη μας πρότεινε μείωση 30% στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΣ με την παρακάτω πρόταση :

– Να καταργηθεί το πρόσθετο  ειδικό τέλος 80% (επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%) επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού. Να ενσωματωθεί στην τιμολόγηση του καταναλισκόμενου νερού ποσοστό 26% (έχει ΦΠΑ 13%). Έτσι καταρχήν έχουμε υπέρ του καταναλωτή αυτομάτως ωφέλεια από το χαμηλότερο Φ.Π.Α.

π.χ. :

ΠΙΝΑΚΑΣ (Κατανάλωση νερού αξίας 100,00 €)

1

2

3

4

Σημερινό – Τρέχον τιμολόγιο

Απόφαση Δ.Σ. για μείωση μόνο 10%στη συνεδρίαση της

30-01-2013

Απλή μείωση30%

Προτεινόμενο τιμολόγιο  της παράταξης μας με μείωση 30%

(κατάργηση  του 80% -ενσωμάτωση 26% στην τιμή του νερού)

Κατανάλωση νερού (100€)

ΦΠΑ 13%

100+13=113,00€

90,00+11,7=101,70€

70+90,1=79,10€

126+16,38=142,38€

Ειδ. τέλος 80%

ΦΠΑ 23%

80+18,4=98,4€

72+16,56=88,56€

56+12,88=68,88€

0,00 €

Καθαρό ποσό στο ταμείο της ΔΕΥΑΣ

 

180,00€

162,00€

126,00 €

126,00 €

Πληρωτέο ποσό

 

211,4 €

190,26 €

147,98

142,38 

 Ας μη κρυβόμαστε πίσω από ανατρέψιμες ερμηνείες και  «γραμματικές διατυπώσεις» που διατηρούν για 30 χρόνια το χαράτσι  του πρόσθετου ειδικού τέλους. Άλλωστε είναι πολλές οι φωνές  και υπάρχει πανελλαδικά προβληματισμός  για την κατάργηση και ενσωμάτωση του. Αλλού ήδη καταργήθηκε εντός της 30ετίας.

 Αν και έχουν περάσει πάνω  από 2 χρόνια θητείας της σημερινής  αρχής του κ. Αγγελίδη, καμιά  σοβαρή και καινοτόμος πολιτική  ενέργεια δεν είδαμε να εφαρμόζεται  πουθενά, όπως βέβαια και στον τομέα της ΔΕΥΑΣ. Ο κ. Αγγελίδης και οι συνεργάτες του αρκούνται σε «παλιού τύπου» επικοινωνιακά παιχνίδια (εμφανιζόμενοι συνοδεία τηλεοπτικών καναλιών παντού κατά προτεραιότητα βέβαια σε εργασίες κατεδάφισης) και οδηγούν βέβαια τη ΔΕΥΑΣ στην εύκολη λύση της δανειοδότησης για σκοπό μάλιστα, που δε συνάδει ούτε με την αρχή της ανταποδοτικότητας, ούτε με την αναγκαία άσκηση κοινωνικής πολιτικής, ούτε με τη περαιτέρω ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης. Οι περίφημες εκφράσεις του «δεν θα πληρώσουν τίποτα οι πολίτες», «εφαρμόσαμε σφικτή οικονομική πολιτική στη ΔΕΥΑΣ» μόνο ως αστείες μπορούν να χαρακτηριστούν και δείχνουν το μέγεθος της σύγχυσης και πανικό στην επιχειρηματολογία. Κάθε μέρα και ένα «μαργαριτάρι».

 Σίγουρα για κάθε δημότη  η απόφαση για μετεγκατάσταση της ΔΕΥΑΣ στο πρώην ορφανοτροφείο δεν αποτελεί λογική απόφαση, ιδιαιτέρως αυτήν την εποχή, καθώς άλλωστε από τους 94 εργαζόμενους σήμερα και 79 για το τέλος του 2013, μόνο οι 30 θα στεγαστούν στο νέο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 3.200 τμ.!!!!. Ο κ. Αγγελίδης παραμένει εκτός κλίματος, βρισκόμενος σε άλλη εποχή, ικανοποιώντας αναίτιες εμμονές του και βέβαια την ιδιότυπη πολιτική έπαρση του.

 Αντιθέτως  εμείς ως παράταξη καταθέσαμε  συγκεκριμένη, κοστολογημένη πολιτική  πρόταση, για την ορθολογικότερη τιμολόγηση του νερού που θα ανακούφιζε πραγματικά τους συνδημότες μας, χωρίς να σκάψουμε τα θεμέλια της ΔΕΥΑΣ. Με υπεύθυνη άσκηση πολιτικής, με προτάσεις και όχι με απλή παρακολούθηση της διαχείρισης που κάνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Η απλή διαχείριση δεν ήταν ποτέ αρκετή, πολύ περισσότερο σήμερα.

 Μείωση  τώρα των τιμολογίων του νερού  σε ποσοστό 30%. Είναι απαίτηση  της κοινωνίας.