ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: Πρόταση για θέσπιση κοινωνικής κάρτας του Δημότη Σερρών

Παράταξη-φωτιάδηΗ Ομάδα Επικοινωνίας της Δυναμικής Πορείας Ανάπτυξης με ανακοίνωσή της καταθέτει την  πρόταση για την οργανωσιακή και λειτουργική ανασυγκρότηση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Σερρών και τη θέσπιση της κοινωνικής κάρτας του δημότη Σερρών.

H κοινωνία μας, αγροτική και αστική, μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και της σημερινής κοινωνικής οικονομικής κρίσης υφίσταται σημαντικές πιέσεις, απώλεια εισοδήματος και κοινωνικών παροχών.

Δέσμευσή μας είναι : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ-ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΒΟΗΘΗΤΟΣ.

Για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος είναι απαραίτητο να ανασυγκροτήσουμε, όλες οι δημοτικές παρατάξεις μαζί, τις δημοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής υγείας, ισότητας και αλληλεγγύης σύμφωνα με το Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α’ /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η Σερραϊκή Δημοτική Κίνηση Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης-Στέφανος Φωτιάδης ήδη από το προεκλογικό της πρόγραμμα του 2010 έθετε ως άμεσο στόχο την ανασυγκρότηση, το συντονισμό των δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών δομών και φορέων, ώστε να παρέχονται σύγχρονες, πολυεπίπεδες κοινωνικές υπηρεσίες, με σταθερό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, δικτύωση και όχι απλά επιδοματική στήριξη.

Δύο χρόνια μετά τη δημαρχιακή διακυβέρνηση της παράταξης του Δημάρχου κ. Π. Αγγελίδη και επειδή ο τομέας/αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής εξακολουθεί να λειτουργεί:

 • – με χαρακτηριστικά ανομοιογένειας στην άσκηση των κοινωνικών πολιτικών,
 • -με αλληλοεπικαλύψεις, με αποσπασματικά  και ανομοιογενή προγράμματα,
 • -με απουσία συστημάτων παρακολούθησης, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των εφαρμοζόμενων πολιτικών και προγραμμάτων,
 • σα να μη υπάρχει το μέγεθος και η διάρκεια της βαθειάς κοινωνικοοικονομικής κρίσης,

Σας παρουσιάζουμε  σήμερα την  τεκμηριωμένη πρόταση μας:

 Πρώτα προχωρούμε στην ΙΔΡΥΣΗ της ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (άρθρο 10 του κυρωτικού νόμου 3584/2007-ΦΕΚ 143 Α΄-,υποχρεώνει μέχρι 31.12.2012 να περιλάβουν , υπηρεσιακές μονάδες στους οργανισμούς ΟΤΑ)

 Από οργανωτική άποψη, ο νέος Οργανισμός της Μονάδας (Μονάδα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας)με υπεύθυνο επικεφαλής Αντιδήμαρχο , θα πρέπει να ακολουθεί σύγχρονες αρχές οριζόντιας οργάνωσης με ευελιξία.Τα Τμήματα που θα περιλαμβάνει η Μονάδα θα είναι:

1.Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας

 • -προστασία/φροντίδα των οικονομικά αδυνάτων(άνεργοι, επαναπατριζόμενοι).
 • -άμεση περίθαλψη/φροντίδα ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ατόμων, οικογενειών, κοινωνικών ομάδων.
 • -πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας
 • -εισαγωγή, σε Ιδρύματα Κοινωνικής Φροντίδας (Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων)

2.Τμήμα Χορήγησης Προνοιακών Επιδομάτων  

Η  σημερινή Διεύθυνση Πρόνοιας , με:

 • -προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης(προνοιακά επιδόματα).
 • -οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής

3.Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

 • -προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισηςψυχο-κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων  κ.λ.π.)
 • -προστασία περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και μονογονεϊκών  οικογενειών

4.Τμήμα Εποπτείας–Ελέγχου, Κοινωνικών Ερευνών  & Οργάνωσης της Διαβούλευσης

 • -εποπτεία , έλεγχος και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων Ν.Π.Ι.Δ. κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων, Παιδικής Προστασίας, κοινωφελών σωματείων .
 • -Οργάνωση , παρακολούθηση ,αξιολόγηση της διαβούλευσης και της κοινωνικής δικτύωσης σε τοπικό επίπεδο.

5.Τμήμα Συντονισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κοινωνικών Πολιτικών και των Γραφείων Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

 • *Εκπόνηση και περιοδική αναπροσαρμογή «Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής» με :
 • *Εναλλακτικές προτάσεις για  τη φιλοσοφία και την πρακτική αυτοδιοικητικών και  μη κυβερνητικών δομών Πολιτικής Κοινωνικής Φροντίδας .
 • *Εναλλακτικά σχέδια χρηματοδότησης (με βάση λογική αναδιανομής-ανταποδοτικότητας}.
 • *προτάσεις συνέργειας και δικτύωσης φορέων άσκησης Πολιτικής Κοινωνικής Φροντίδας .
 • *Συντονισμός και παρακολούθηση των Γραφείων Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
 • Τμήμα Διοικητικής και Νομικής υποστήριξης

Ενδεικτικές αρμοδιότητες είναι η παραλαβή, ταξινόμηση και διανομή της εισερχόμενης αλληλογραφίας, η αντιγραφή, επικύρωση και διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων.

            Η Επιπρόσθετη Στελέχωση της Μονάδας Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής

Η στελέχωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 3852/2010 (άρθρο 257). Για την υλοποίηση των επιπρόσθετων λειτουργιών που περιγράφηκαν ανωτέρω, οι οργανωσιακές ενότητες της Κοινωνικής Υπηρεσίας θα πρέπει να στελεχωθούν με το προσωπικό,όπως:-Διοικ. επιστήμονας ΠΕ ή ΤΕ Εκπαίδευσης,-Οικονομολόγος ΠΕ , -Κοινωνικοί επιστήμονες  ΠΕ και ΤΕ,-Κοινωνικοί Λειτουργοί  ΠΕ και ΤΕ.

 Πέρα από την αναγκαία ανασυγκρότηση των δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών , τα μέλη της Δυναμικής Πορείας Ανάπτυξης-Στέφανος Φωτιάδης προτείνουν την έκδοση της Δημοτικής Κοινωνικής Κάρτας(έκπτωση ανάλογα με το εισόδημα και ισχύ στη σερραϊκή αγορά) για κάθε δημότη (κάλυψη βασικών καταναλωτικών αναγκών- τρόφιμα , ένδυση , υπηρεσίες υγείας).Το μέτρο αυτό εκτός από την οικονομική ελάφρυνση θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής αγοράς , χωρίς πρακτικές ανεξέλεγκτης πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Η βασική ανασυγκρότηση  των κοινωνικών υπηρεσιών και η έκδοση της Δημοτικής Κοινωνικής Κάρτας πρέπει να γίνουν τώρα και όχι το 2014.Η τοπική κοινωνία δεν αντέχει να περιμένει. Σήμερα , η Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης–Στέφανος Φωτιάδης, με συναίσθηση της κρισιμότητας των καιρών και της αναγκαιότητας για αυξημένες , ποιοτικές και σταθερές υπηρεσίες κοινωνικών δράσεων, καλεί όλους τους δημότες , τη δημοτική συμπολίτευση και αντιπολίτευση να υλοποιήσουν την απαραίτητη οργανωσιακή και λειτουργική ανασυγκρότηση των δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών.                              

Από την Ομάδα Επικοινωνίας

της Δυναμικής Πορείας Ανάπτυξης