ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.: διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου LEADER στη Π.Ε. Σερρών

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.: διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου LEADER στη Π.Ε. Σερρών

Σε πρόγραμμα ανοικτής διαβούλευσης με τους φορείς της Π.Ε. Σερρών και τον τοπικό πληθυσμό προχωρά η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. με σκοπό την σχεδίαση του τοπικού προγράμματος, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου προγράμματος LEADER.

Η διαβούλευση θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

η πρώτη φάση σχετίζεται με την προετοιμασία του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα το εταιρικό σχήμα του φορέα και τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και

η δεύτερη φάση αφορά αποκλειστικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΝΕΣΕΡ:

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ξεκίνησε η προπαρασκευαστική διαδικασία για την επιλογή των τοπικών προγραμμάτων, των περιοχών παρέμβασης και των Ομάδων Τοπικής Δράσης. 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. λειτουργώντας το διάστημα αυτό ως υποψήφια ομάδα για τον σχεδιασμό και για την εφαρμογή του νέου προγράμματος LEADER στο Νομό Σερρών, σχεδίασε και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ανοικτής διαβούλευσης  με τους φορείς του Νομού και τον τοπικό πληθυσμό, με σκοπό την σχεδίαση του τοπικού προγράμματος.

Σε αυτή τη φάση η διαβούλευση σχετίζεται με  την προετοιμασία του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα το εταιρικό σχήμα του φορέα και τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ έχει ήδη διαβουλευτεί με τα δημοτικά συμβούλια Σερρών – Νέας Ζίχνης – Ηράκλειας – Σιντικής και Βισαλτίας καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιού κάποιων Δήμων καθώς και με τις Κοινωφελής επιχειρήσεις τους.

Επίσης έχει διαβουλευτεί με φορείς του νομού όπως:

Επιμελητήριο Σερρών – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Αν. Μακεδονίας – Μητρόπολη Σερρών – Μητρόπολη Ζιχνών και Νευροκοπίου – Φορέας διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης – ΓΟΕΒ & ΤΟΕΒ – ΚΕ.Θ.Ι.Σ – Unesco Παράρτημα Σερρών, ενώ το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαβούλευσης και με τα υπόλοιπα δημοτικά συμβούλια και φορείς, ενώ θα γίνουν και ανοιχτές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα LEADER παρέχονται στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε, στην οδό Μεραρχίας 67 Σέρρες, 1ος όροφος. Τα τηλέφωνα στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι είναι 23210 64402 & 3.