“EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITΥ SOLUTIONS” στον Δήμο Σερρών

easy-tripΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών (κτίριο πρώην Νομαρχίας, Κ. Καραμανλή 36) οι εκδηλώσεις του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο της τελικής διάδοσης του έργου EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITΥ SOLUTIONS” (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013), σε συνεργασία με τον Επικεφαλής εταίρο, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης-Αγροτικής Οικονομίας και Τουρισμού κ. Παναγιώτης Γρηγοριάδης παραχώρησε συνέντευξη τύπου για το συγκεκριμένο έργο, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Σερρών ως εταίρος και το οποίο ολοκληρώνεται στα μέσα Μαρτίου του 2014. Το έργο, το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται από τον Φεβρουάριο του 2012, αποτελεί μια διασυνοριακή πράξη που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013” και στοχεύει στη βελτίωση της διασυνοριακής προσβασιμότητας μεταξύ των περιοχών που συμμετέχουν σε αυτό.

     Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην άμεση διευκόλυνση κατά κύριο λόγο των Ελλήνων και Βούλγαρων πολιτών που πραγματοποιούν τακτικές ή μη μετακινήσεις μεταξύ των δύο κρατών για διάφορους λόγους (εργασία, αναψυχή, τουρισμός). Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες κινητικότητας στους ενδιαφερόμενους χρήστες (ταξιδιώτες/επισκέπτες) μέσω ανεπτυγμένων τεχνολογιών «Ευφυών Συστημάτων Μεταφοράς», εύκολα προσβάσιμων από όλους (εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, διαδίκτυο, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, κλπ). Απώτερος σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση βιώσιμης και περιβαλλοντικής συνείδησης στους μετακινούμενους, η μείωση, μέσω της ορθής διαχείρισης, της αρνητικής επιρροής της κυκλοφορίας στους αέριους ρύπους και η άμεση εμπλοκή του πολίτη στο σχεδιασμό του ταξιδιού του με γνώμονα την ασφάλεια και την περιβαλλοντική συναίσθηση.

     Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του “EASYTRIP”, οι υπηρεσίες για τους ταξιδιώτες/επισκέπτες περιλαμβάνουν :

  • υπηρεσίες δρομολόγησης στους μετακινούμενους με πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της βέλτιστης διαδρομής αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές προς το τελικό σημείο προορισμού
  • πληροφορίες για την κυκλοφορία και τη στάθμευση
  • τουριστικές πληροφορίες σχετικά με τα σημεία ενδιαφέροντος, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί
  • πληροφορίες για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
  • πληροφορίες οδικής ασφάλειας καθώς και
  • πληροφορίες για περιβαλλοντικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες

          Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του έργου “EASYTRIP”, οι  κύριες δράσεις του Δήμου Σερρών περιλαμβάνουν :

  1. Εκπόνηση μελέτης/έκθεσης ανάλυσης αναγκών χρηστών και αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους χρήστες του έργου

<

p>     Πρόκειται για μία πλήρη καταγραφή όλων των αναγκών που δημιουργούνται πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των μετακινούμενων πολιτών και των φορέων που δραστηριοποιούνται τόσο στις περιοχές επιρροής του έργου όσο και στη Βουλγαρία, με συλλογή πολύτιμων πληροφοριών σχετικών με τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στην πόλη των Σερρών και τη Βουλγαρία αλλά και την πόλη των Σερρών με τις υπόλοιπες περιοχές που συμμετέχουν στο έργο.

     Εκπόνηση σχεδίου βιωσιμότητας και πολιτικής ανάπτυξης του έργου

Η μελέτη βιωσιμότητας και πολιτικής ανάπτυξης του έργου, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έργου, θέτει ως κύριο στόχο τον εντοπισμό των ευκαιριών και την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων, μέσω των οποίων θα μπορεί η πληροφοριακή πλατφόρμα διασυνοριακής προσβασιμότητας EASYTRIP να συντηρηθεί και να εξελιχθεί περαιτέρω μετά το πέρας της χρηματοδότησης της.

     3.  Προμήθεια εξοπλισμού

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ο Δήμος Σερρών προέβη στην προμήθεια εξοπλισμού και ειδικότερα στην προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων ενημέρωσης κοινού στο οδικό δίκτυο του Δήμου που συνοδεύεται από εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης πινακίδων VMS.

     4. Προώθηση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού μηνύματος για την προβολή του έργου

Στο πλαίσιο της προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στους τελικούς χρήστες, ο Δήμος Σερρών ανέλαβε την προώθηση του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού μηνύματος σε τοπικά τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, με απώτερο σκοπό τη γνωστοποίηση των παρεχόμενων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου των υπηρεσιών που οδηγεί στην ευρεία χρήση της και επομένως στη βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος.

Την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε δίωρη συνάντηση με τοπικούς φορείς (εκπρόσωποι φορέων τουρισμού, ξενοδοχειακών και εμπορικών επιχειρήσεων και παρόχων μεταφορικού έργου) με πολύ ικανοποιητική συμμετοχή, στους οποίους έγινε επίδειξη, από στελέχη του ΙΜΕΤ/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του “EASYTRIP” και των υπηρεσιών κινητικότητας και πληροφόρησης που προσφέρει. Αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος και επισημάνθηκαν οι βελτιώσεις που επιδέχονται οι υπηρεσίες που προσφέρει η διαδικτυακή πλατφόρμα καθώς και διατυπώθηκαν απόψεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Από πλευράς του Επικεφαλής εταίρου του έργου (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών), συμμετείχαν η επικεφαλής του έργου κ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου και τα στελέχη κ. Κατερίνα Χρυσοστόμου και κ. Μιχάλης Βασιλαντωνάκης.

Επίσης, την ίδια μέρα, από τις 11:00 έως τις 14:00,στην Πλατεία Ελευθερίας, οι κατασκευαστές του EasyTrip είχαν τη δυνατότητα να ξεναγήσουν το κοινό στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του EasyTrip (www.easy-trip.eu) και να  εξηγήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να σχεδιάσει το ταξίδι του, τη διαμονή του αλλά τα αξιοθέατα που μπορεί να επισκεφτεί.