ΕΒΕΣ: «Οδηγούν τα φροντιστήρια σε αφανισμό»

ΕΒΕΣ: «Οδηγούν τα φροντιστήρια σε αφανισμό»

Το Επιμελητήριο Σερρών διαμαρτύρεται με υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής για τις επικείμενες αλλαγές στο καθεστώς των αδειών λειτουργίας  

Υπόμνημα διαμαρτυρίας απέστειλε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Σ. Χρήστος Μέγκλας προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, η οποία κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής για την ενημέρωση των Ελλήνων Βουλευτών και στον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού κύριο Κων/νο Αρβανιτόπουλο με θέμα τις επικείμενες αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας τωνΚέντρων Ξένων Γλωσσών και των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή μετά από αίτημα των μελών μας, Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, σχετικά με τις αλλαγές σε θέματα που αφορούν στους κανόνες που διέπουν τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας τους καθώς και τις αδειοδοτήσεις τους.

 
Σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο οι νέες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας θα χορηγούνται μόνο αν πληρούνται αυστηρότατες κτιριακές και άλλες προϋποθέσεις, οι δε υπάρχουσες λήγουν 31.8.2013 και θα ανανεωθούν, εφόσον θα πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια.Είναι βέβαιο  ότι εάν εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες διατάξεις που ψηφίσθηκαν θα επιφέρουν τεράστια αναστάτωση στους δυο κλάδους με αποτέλεσμα το κλείσιμο του μεγαλυτέρου αριθμού των υπαρχόντων επιχειρήσεων. Με την ανάκληση των αδειών λειτουργίας οι περισσότερες εκ των οποίων ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια, εξαναγκάζονται χιλιάδες συνάδελφοι σε μεταστέγαση σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις με πολύ υψηλό κόστος.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε:

1. Να μην αρθούν οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου στις 31/08/2013, οι οποίες έχουν ήδη ανανεωθεί μέχρι και 31/10/2013.

2. Να συνεχίσουν να εκδίδονται και να ανανεώνονται με τους ήδη υπάρχοντες τρόπους.

3.Να μη συνδεθεί η ανανέωση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τους με την φορολογική κι ασφαλιστική ενημερότητα, και με τυχόν οφειλές στον ΟΑΕΕ, να μην απαιτείται η εξόφληση του συνόλου της τυχόν οφειλής, αλλά αν συνδεθεί να αρκεί, ειδικά στις μέρες μας, η ρύθμισή τους.

4. Να μην αλλάξουν οι κτιριακές προδιαγραφές διότι αποτελεί κριτήριο επιβίωσης στην σημερινή τραγική υφεσιακή κατάσταση που βιώνει η χώρα μας. (ας ληφθεί υπόψη ότι μεγάλος αριθμός μελών μας δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια , όπου δεν υπάρχουν κτίρια που να πληρούν τις νέες προδιαγραφές).

5. Αν υπάρξει άρση αδείας για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω απαράδεκτους όρους και μάλιστα χωρίς οποιοδήποτε μεταβατικό στάδιο ή δυνατότητα συμμόρφωσης, να μην προβλέπεται η άρση της άδειας άσκησης επαγγέλματος λόγω οφειλής.

6. Να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τους κανόνες που θα ισχύουν για την λειτουργία των επιχειρήσεων μας και την άδεια διδασκαλίας και να μην περιμένουμε διευκρινήσεις ή κανονιστικού περιεχόμενου πράξεις υπουργών κατόπιν της ψήφισης ενός νόμου που τον περιμέναμε από το 1940 !!!

7. Να μην υπάρχει εξουσιοδότηση νόμου για κανονιστικές πράξεις του Υπουργού που αφορούν ζωτικά θέματά του κλάδου, δίνοντας του τη δυνατότητα να προκαλέσει προβλήματα στην επιβίωση του κλάδου ανά πάσα στιγμή.

8. Εφόσον οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν ήταν προϊόν διαβούλευσης μαζί μας, αλλά τραγικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, τουλάχιστον αποδεχθείτε την ύστατη ώρα τις αλλαγές που προτείνουμε.

κύριε Πρωθυπουργέ,

εκ μέρους των μελών μας, παρακαλώ να αποδεχθείτε την αιτιολογία μας και να καταργήσετε τις αρνητικές διατάξεις του νόμου, έχοντας υπ’ όψη τις σοβαρές επιπτώσεις σε χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες των κλάδων Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι με την συγκεκριμένη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, οδηγούνται στην μεγάλη τους πλειοψηφία σε κλείσιμο.