ΕΦΚΑ: Ετσι είναι τα ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών

ΕΦΚΑ: Ετσι είναι τα ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών

Δισέλιδα με πλήρη στοιχεία για το καθαρό (εκκαθαρισμένο το 2015) φορολογητέο εισόδημα, τον ΑΜΚΑ,  τις κρατήσεις ανά κλάδο, τη συνολική μηνιαία εισφορά που αναλογεί και με κωδικό εντολής πληρωμής είναι τα ειδοποιητήρια καταβολής εισφορών που θα αρχίσει να στέλνει και θα αναρτήσει ηλεκτρονικά στα τέλη Ιανουαρίου ο ΕΦΚΑ για  κάθε ελεύθερο επαγγελματία. 
Τα νέα ειδοποιητήρια θα περιλαμβάνουν, όπως φαίνεται στο σχετικό πρότυπο,  τις τυχόν επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις για όσους δεν θα καταβάλουν τα αναγραφόμενα ποσά όπως και τα πιστωτικά υπόλοιπα για εκείνους που θα πληρώνουν παραπάνω.

Δεν θα περιλαμβάνουν παλιές οφειλές

Στα ειδοποιητήρια δεν θα περιλαμβάνονται βεβαιωμένες οφειλές εως τις 31/12/2016 καθώς αυτές με ευθύνη του ΚΕΑΟ  θα αποστέλλονται στους οφειλετες και θα αναρτώνται στους προσωπικούς τους ατομικούς λογαριασμούς.

Πως θα τα βλέπετε/εκτυπώνετε

Να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στα στοιχεία και στο μητρώο του ΕΦΚΑ θα γίνεται με τους κωδικούς του TAXIS ενώ σε κάθε συναλλαγή θα αναγράφονται ο ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)