Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 26 Σχολεία του Δήμου Σερρών

φωτοβολταϊκά-σχολείαΣύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής αρχής Σερρών, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση φ/β συστημάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών» και υπογράφηκε η σύμβαση ύψους  572.946,00€ με τον ανάδοχο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων.

Ο Δήμος Σερρών θέλοντας να αξιοποιήσει τη δυνατότητα ένταξης κτιρίων του στο πρόγραμμα  «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα εγκαταστήσει φωτοβολταïκάσυστήματα σε 26 σχολεία τόσο μέσα στην πόλη των Σερρών όσο και σε περιφερειακές Δημοτικές Κοινότητες.

Με αυτόν τον τρόπο η εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να φτάσει περίπου τα 260kW με αναμενόμενη παραγόμενη ετήσια ενέργεια ίση με περίπου 300MWh.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών και στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας που έχουν τεθεί σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου. Ο κτιριακός τομέας του Δήμου έχει σημαντικό περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους που ανέρχεται σε τουλάχιστον 30%.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικές μονάδες έχει πέραν του οικονομικού οφέλους από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς πώληση στο δίκτυο της ΔΕΗ, παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών του Δήμου μας για τις τεχνολογίες ΑΠΕ.

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 1. 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 2. 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 3. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1ο – 4ο ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ)
 5. 2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
 6. 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 7. 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 8. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 9. 2ο – 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 10. 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 11. 8ο & 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 12. 15ο – 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 13. 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 14. ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΣΧΟΛΕΙΟ
 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ
 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
 17. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ
 18. ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
 19. 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 20. 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 21. 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 22. 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 23. 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 24. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 25. ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ
 26. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ