Εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της αποχέτευσης στην περιοχή Σιγής του Δήμου Σερρών ύψους 2.340.000 ευρώ

 

Πέτρος Αγγελίδης: «Αναβαθμίζεται η περιοχή»
Πέτρος Αγγελίδης: «Αναβαθμίζεται η περιοχή»

«Την  Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2013 εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΡΑ η πρόταση προϋπολογισμού 2.340.000 ευρώ που κατέθεσε η ΔΕΥΑ  Σερρών στις 13/2/2013,  και η οποία αφορά την  ολοκλήρωση του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών. Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά την κατασκευή:

  • α. Αγωγού ακαθάρτων 7.600,00 μέτρα
  • β. Αγωγού ακαθάρτων    320,00 μέτρα. (Συνολικά θα κατασκευασθούν :  7.920,00 μέτρα    ).
  • γ. 243 φρεάτια επισκέψεως και
  • δ. 420 ιδιωτικές συνδέσεις με φρεάτιο ελέγχου επί του πεζοδρομίου.

  Το έργο θα εκτελεστεί με εργολαβία μετά από διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

          Με την κατασκευή των πιο πάνω δικτύων αποχέτευσης λύνεται το πρόβλημα των ακαθάρτων στην εν λόγω περιοχή, εξασφαλίζονται συνθήκες προστασίας υπόγειωνΩυδροφορέων, απομακρύνεται η περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων σε θέματα ποιότητας νερού και φυσικά αναβαθμίζεται η Σιγής».

          Την ανακοίνωση έκανε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ Θόδωρο Αραμπατζή, την Τρίτη 29 Οκτωβρίου. Ο τελευταίος παίρνοντας το λόγο αναφέρθηκε στο ιστορικό της αποχέτευσης στην περιοχή.

Ιστορικό

          «Η πολεοδομική ενότητα της Σιγής αρχικά δεν κατοικούνταν και απαρτίζονταν από μπαξέδες, οπωροφόρες καλλιέργειες και βοηθητικά κτίσματα όπως και ένα μικρό αριθμό κατοικιών. Η αποχέτευσή των  κατοικιών αυτών γινόταν με στεγανούς- απορροφητικούς βόθρους ενώ μόνο στην γειτονιά των Εργατικών κατοικιών, στα βορειοδυτικά, είχε κατασκευαστεί παντορροϊκό  δίκτυο αποχέτευσης από τσιμεντοσωλήνες.

          Με την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης αρχικά (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου: 530, 24-7-1998), την έγκριση της Πράξης Εφαρμογής των Πολεοδομικών ΕνοτήτωνΠρ. Ηλία – Γονατάς και Σιγής- Ν. Κηφισιά  στην συνέχεια  και την αυξανόμενη ανοικοδόμηση στην εν λόγω περιοχή, προέκυψε η ανάγκη για την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων .

          To 2005 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ μελέτη που προέβλεπε την κατασκευή των συλλεκτηρίων αγωγών ακαθάρτων της περιοχής Σιγής .

          Το 2006 δημοπρατήθηκε το έργο και οι εργασίες  περαιώθηκαν το 2007.

          Προκειμένου να ολοκληρωθεί το δίκτυο ακαθάρτων συντάχθηκε και εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη, σύμφωνα με την οποία αυτό πυκνώνεται σε όλη την περιοχή της Σιγής με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται συνολικά το πρόβλημα της  αποχέτευσης» υπογράμμισε ο κ. Αραμπατζής..