ΕΙΠΑ-ΞΕΙΠΑ: Καταργείται η επαναχορήγηση σύνταξης 260 ευρώ στους 30.000 ανασφάλιστους υπερήλικες (οι περισσότεροι ομογενείς)

Εμπαίζονται 30.000 υπερήλικες – ανεφάρμοστες οι ήδη 10.000 κατατεθειμένες αιτήσεις

ΕΙΠΑ-ΞΕΙΠΑ: Καταργείται η επαναχορήγηση σύνταξης 260 ευρώ στους 30.000 ανασφάλιστους υπερήλικες (οι περισσότεροι ομογενείς)

Καταργείται η διάταξη του νομου «Στρατούλη» (του περασμένου Μαϊου 2015) που προέβλεπε την επαναχορήγηση σύνταξης στους περίπου 30.000 ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ (οι περισσότεροι ομογενείς)  σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη βουλή την Παρασκευή 16/10 .

Αυτό το μέτρο της κατάργησης μιας ευνοϊκής ρύθμισης είναι στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων που ζήτησαν και πήραν οι δανειστές για τις μονομερείς ενέργειες της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα

Συγκεκριμένα καταργείται η διάταξη που προέβλεπε επαναχορήγηση σύνταξης για ανασφάλιστους υπερήλικες από τον ΟΓΑ. Ήδη περίπου 10.000 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για να τεθούν σε ισχύ από τον τρέχοντα μήνα Οκτώβριο, θεωρούνται μη… εφαρμοστέες!!!

Ο νόμος Στρατούλη προέβλεπε:

Η παροχή μηνιαίας σύνταξης 260 ευρώ ανασφάλιστων υπερηλίκων ομογενών απο τον Οκτώβριο 2015 εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

β) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος,

γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.