Εκσυγχρονισμός του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών με 450.000€

Εκσυγχρονισμός του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών με 450.000€

Αναδείχθηκε ανάδοχος, την Πέμπτη 29/8/2019, για το έργο του εκσυγχρονισμού του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, προϋπολογισμού 450.000€, ο κ. Καϊσίδης Νικόλαος, καταθέτοντας έκπτωση 15%.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Σερρών.

Στόχος της δημοτικής αρχής με το έργο αυτό, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, είναι το Αυτοκινητοδρόμιο να γίνει πιο ανταγωνιστικό, πιο ελκυστικό και πιο ασφαλές.