Ελάχιστοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες δικαιούνται το Επίδομα ανεργίας με βάσει τους όρους του Υπουργείου… Εργασίας

ΟΕΑΔ-επίδομαΣε δήλωσή της η κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων αναφέρει:     «Με δήλωση της η ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος)  τονίζει,  ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα φτάσει σε όλους όσους το έχουν ανάγκη, ζητώντας  να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων και να τροποποιηθεί η σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Τονίζει, ότι το θεσμοθετημένο εδώ και 2,5 χρόνια επίδομα ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα δοθεί τελικά μόνο σε πολύ λίγους και σε όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσα , έγκαιρα, σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Πρόνοιας (Αριθ. Πρωτ. 7732/27.02.2013), ζητώντας να διευρυνθούν οι όροι απόδοσης του επιδόματος, προκειμένου να καλύψει κυρίως αυτούς, που έχουν απόλυτη ανάγκη του βοηθήματος στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, μιας και ελάχιστοι πλέον έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους οφειλές. Όταν σύμφωνα με την Eurostat έχουμε καθαρή απώλεια 120.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την ελληνική αγορά και οι προβλέψεις εκτιμούν , ότι 61.000 επιχειρήσεις θα βάλουν λουκέτο μέσα στο 2013, είναι απολύτως αναγκαίο , το επίδομα ανεργίας να φθάσει σε όλους εκείνους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Είναι λογικό, η καταβολή του επιδόματος να γίνεται μετά 3 μήνες που ο επαγγελματίας κλείσει την επιχείρηση του και έχει μείνει άνεργος. Έστω και την ύστατη ώρα ας τροποποιήσουν τη σχετική  απόφαση» .

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 7732/27.02.2013
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Θέμα: Επίδομα ανεργίας – Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Δικαιούχοι του επιδόματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένων του Ο.Α.Ε.Δ., κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε και Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλλει την ειδική εισφορά της παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011.
Για τη χορήγηση του συγκεκριμένου βοηθήματος απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των εξής προϋποθέσεων:
1. Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς.
2. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά τις 30.000 ευρώ.  
3. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από 1.1.2012 και εφεξής, για τρείς τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος.
4. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του, ή άλλου φορέα, μετά τη διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιονδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.
5. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.
6. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.
7. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
8. Ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούται βοηθήματος από έναν μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.
Επειδή με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών, που βρίσκονται σε πραγματική δυσχέρεια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, εξαιρούνται του πλαισίου εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης, εξαιτίας αφενός της αδυναμίας καταβολής της ειδικής εισφοράς ανεργίας και αφετέρου της προϋπόθεσης για μη ύπαρξη οφειλών συνολικά προς τους ασφαλιστικούς φορείς και η οποία συνιστά εξ ορισμού κριτήριο αποκλεισμού για την πλειοψηφία των επαγγελματιών που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια κι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Απαιτώντας ως προϋπόθεση να έχει ο δικαιούχος ολοσχερώς εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές, αντιλαμβάνεται το Υπουργείο, ότι ακριβώς αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, δηλ. το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο όχι από πρόθεση αλλά λόγω της οξύτατης οικονομικής κρίσης που σαρώνει τη χώρα και των οικονομικών πολιτικών που πλήττουν εισοδήματα και κατανάλωση; Αποδέχεται το Υπουργείο, ότι πρέπει να διευρυνθούν οι όροι απόδοσης του επιδόματος, προκειμένου να καλύψει κυρίως αυτούς που, ενώ έχουν απόλυτη ανάγκη του βοηθήματος στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, αυτοί και οι οικογένειές τους, εντούτοις δεν διαθέτουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους οφειλές; Γιατί η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν δίνει το δικαίωμα υπαγωγής ούτε καν σε όσους έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν σε καθεστώς αποπληρωμής των οφειλών τους με δόσεις;
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013
                                                                                                                                       Η Ερωτώσα Βουλευτής
Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ’  Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών