Ελβετικό φράγκο και δάνεια: 5 συχνές ερωτήσεις βρίσκουν απαντήσεις

Ελβετικό φράγκο και δάνεια: 5 συχνές ερωτήσεις βρίσκουν απαντήσεις

Τι είναι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο;

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν χορηγηθεί σε Έλληνες πολίτες, ύστερα από την αγορά ενός χορηγηθέντος ποσού από συγκεκριμένη τράπεζα. Στην πραγματικότητα το άτομο πήρε το δάνειο σε νόμισα ευρώ, με ρήτρα η οποία ορίζει ότι η ξεχρεωσή του θα γίνει σε ελβετικό φράγκο.

Τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας άλλαξε η ισοτιμία του φράγκου σε σχέση με το ευρώ. Το τελευταίο υποτιμήθηκε, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να χρωστάνε υπέρογκα ποσά και να μην μπορούν να ξεχρεώσουν.

Οι ίδιοι οι δανειολήπτες ευθύνονται για αυτήν την κατάσταση;

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος έχει επέλθει, χωρίς να το γνωρίζουν οι δανειολήπτες. Οι περισσότεροι ενημερώθηκαν από τους υπαλλήλους της ίδιας της τράπεζας. Είχαν όμως ενημερώσει για τους πιθανούς κινδύνους τους δανειολήπτες ώστε να ασφαλίσουν το ποσό με ειδικά προγράμματα που υπάρχουν για τον σκοπό αυτό.

Πως αποδεικνύουν ότι δεν ενημερώθηκαν;

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο μπορεί να τα δίνει ο υπάλληλος της τράπεζας, ο οποίος κατέχει την κατάλληλη πιστοποίηση για αυτού του τύπου τα δάνεια, προκειμένου να ενημερώνει τον κάθε δανειολήπτη για όλες τις παραμέτρους και τους κινδύνους. Στην συντριπτική πλειοψηφία οι υπάλληλοι αυτοί δεν ήταν πιστοποιημένοι από την Τράπεζα Ελλάδος με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι το σκάνδαλο με τα ελβετικά δάνεια είναι μία μεθοδευμένη απάτη για παράνομες χρεώσεις.

Υπάρχει νόμος που προστατεύει τους δανειολήπτες;

Όλοι οι δανειολήπτες μπορούν να προσφύγουν στην δικαιοσύνη, μέσω ενός δικηγορικού γραφείου το οποίο θα διεκδικήσει όλα αυτά που πρέπει. Αυτό που ζητάνε είναι να επανέλθει η ισοτιμία στο ύψος που ανερχόταν όταν συνήψαν την συμφωνία.

Για πιο άμεσα αποτελέσματα, οι δικηγόροι μπορούν να καταθέσουν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, εξασφαλίζοντας μία προσωρινή προστασία μέχρι να έρθει η ημερομηνία της έκδοσης της τελικής απόφασης.

Υπάρχουν ελπίδες;

Ήδη σε αρκετά μέρη της Ελλάδας έχουν δικαιωθεί αρκετοί δανειολήπτες. Απευθυνθείτε στην κ. Κορέλα, μέσω της ιστοσελίδα dikigorikagrafeia.gr, τον δικηγόρο ελβετικού φράγκου για να αντιμετωπίσετε κάθε είδους δυσκολία.