Έναρξη του Διεθνούς Αγροδιατροφικού Συνεδρίου από τον Δήμαρχο Σερρών

Έναρξη του Διεθνούς Αγροδιατροφικού Συνεδρίου από τον Δήμαρχο Σερρών

Την έναρξη του Διεθνούς Αγροδιατροφικού Συνεδρίου κήρυξε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 στο ξενοδοχείο Phillipos Xenia.

OΔήμαρχος στον χαιρετισμό του είπε τα εξής:

«Το 4ήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Αγροδιατροφικός τομέας, νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικότητα, τοπική ανάπτυξη», του οποίου την επίσημη έναρξη τελούμε σήμερα, εντάσσεται στις διαρκείς επιδιώξεις του Δήμου Σερρών, για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Είναι δε καρπός του συμφώνου συνεργασίας που έχει συνάψει ο Δήμος μας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  Το συνέδριό μας τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

   Οι σκοποί του θεματικού αυτού συνεδρίου  είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Αποβλέπουν στη διερεύνηση και αποτύπωση των δυνατοτήτων και ευκαιριών του Αγροδιατροφικού Τομέα της Σερραϊκής οικονομίας. Επίσης, αποβλέπουν στην παρουσίαση των δυνατοτήτων  ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και σύγχρονης επιχειρηματικότητας στον τομέα αυτό. Τέλος, το συνέδριο αποβλέπει να αποτυπώσει τη σχέση του αγροδιατροφικού τομέα με τις νέες τεχνολογίες και τη συμβολή αυτών των δύο συνιστωσών στην τοπική ανάπτυξη.»

  Ο κ. Αγγελίδης ευχαρίστησε   όλους τους συντελεστές που προετοίμασαν και οργάνωσαν το  συνέδριο, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας κ. Αχιλλέα Ζαπράνη.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν στις 25 και 26 Μαΐου με ομιλίες καταξιωμένων επιστημόνων.