Ενέκρινε το συμπληρωματικό δελτίο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Συνεταιριστική Τράπεζα ΣερρώνΤο συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών Συν. Π.Ε. για τη δημόσια προσφορά των νέων μερίδων της ενέκρινε το δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Να θυμίσουμε ότι με ανακοίνωσή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την περασμένη Παρασκευή 22/11, τελευταία ημέρα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είχε αναστείλει προσωρινά την διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας, ζητώντας εξηγήσεις, από την Διοίκηση της Τράπεζας. Η Διοικηση της Τράπεζας, ανταποκρίθηκε άμεσα και η Ε.Κ. όπως όριζε στην ανακοίνωσή της (τρείς εργάσιμες ημέρες) έκρινε επαρκείς τις εξηγήσεις και με νέα ανακοίνωση το απόγευμα της Τρίτης 26/11 έδωσε την έγκριση της.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η Ε.Ε αναφέρει τα εξής:
“Σε συνέχεια της από 1/11/2013 έγκρισης του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» για τη δημόσια προσφορά νέων μερίδων της, με αύξηση του συνεταιριστικού της κεφαλαίου με μετρητά και την παροχή αδείας για τη διενέργεια της δημόσιας προσφοράς, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση 664/25.11.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου της ως άνω εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3401/2005”.

Η καταγγελία αφορούσε ότι:

Η ενδεχόμενη μελλοντική αντικατάσταση Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας πιθανόν να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία της Τραπέζης. Σύμφωνα με αυτήν όπως περιγράφεται στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο:

Στις 20 Νοεμβρίου 2013 περιήλθε σε γνώση της Τράπεζας το με αριθμό 120/2013 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σερρών με το οποίο παραπέμπονται στο ακροατήριο του τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης πέντε (5) από τα εννέα (9) υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την αξιόποινη πράξη της απιστίας, πράξη που φέρεται να τελέστηκε κατά τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης. Βάση της παραγράφου 6 του Άρθρου 12 του Καταστατικού της Τραπέζης ή και της κείμενης νομοθεσίας η παραπάνω δικαστική ενέργεια που απορρέει του Βουλεύματος 120/2013 ενδεχομένως να οδηγήσει στην ανάγκη προσωρινής ή και οριστικής αντικατάστασης μέλους ή μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης από τα Καταστατικά Όργανα αυτής. Η αντικατάσταση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα Καταστατικά Όργανα της Τραπέζης μπορεί να έχει επίπτωση τόσο στην εύρυθμη λειτουργία της όσο και στα αποτελέσματα και στα οικονομικά μεγέθη αυτής ή και σε ορισμένες περιπτώσεις και στους πελάτες αυτής και κυρίως σε αυτούς που οι πιστοδοτήσεις τους αξιολογούνται και ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Διοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι από την παραπάνω διαδικασία κανένας επιπλέον κίνδυνος δεν υφίσταται για τους καταθέτες της Τράπεζας, πέραν όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος και στο κεφάλαιο 2 του εγκεκριμένου από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 1 Νοεμβρίου 2013.

Ολόκληρο το συμπληρωματικό δελτίο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ και την πρόσθετη ανακοίνωση για τα επόμενα «βήματα» εδώ

Επόμενος σταθμός για την Τράπεζα η Παρασκευή 29/11/2013 όπου θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.