Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολείων και Δημαρχείων των Σερρών προϋπολογισμού 4.080.752 ευρώ

Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολείων και Δημαρχείων των Σερρών προϋπολογισμού 4.080.752 ευρώ

Εγκρίνεται χρηματοδότηση ύψους 4.080.752 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στους Δήμους Σερρών, Ηράκλειας, Εμμανουήλ Παππά & Σιντικής, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

Τα περισσότερα χρήματα 1.680.000€ θα δωθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου Σιντικής που βρίσκεται στο Σιδηρόκαστρο.

Μετά την ανάρτηση του σχετικού Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των Αξιολογούμενων Προτάσεων

Αναλυτικά τα ποσά που δίνονται και τα κτίρια που αφορούν είναι:

  • 1.680.000€ για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού μεγάρου Σιδηροκάστρου
  • 998.000 € για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Σερρών
  • 935.000€ «Ενεργειακή Αναβάθμιση και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Λυκείου/Γυμνασίου Πεντάπολης» Δήμου Εμμανουήλ Παππά

     

  • 273.556,40€ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Ηράκλειας

     

  • 194.196,40€ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Σκοτούσσης του δήμου Ηράκλειας