Ενημέρωση κατόχων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση

Ενημέρωση κατόχων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση
 1. οινοποίησηΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ενημερώνει τους παραγωγούς της Π.Ε. Σερρών ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 Καν(ΕΚ) 436/09 της Επιτροπής, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού 479/2008 του Συμβουλίου, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, δηλώσεις συγκομιδής, για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσής τους, αμέσως μετά τον τρύγο και όχι αργότερα από τις 30 Νοεμβρίου 2014.
 2. Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθήσυμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

β) οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής).

Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.

 1. Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.
 2. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινόμενων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οι παραγωγοί υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.
 3. Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου, χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.
 4. Οι παραγωγοί για να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής πρέπει:
 • Να έχουν επικαιροποιημένο αντίγραφο του αμπελουργικού μητρώου.
 • Να έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 • Να εγγραφούν στην σελίδα ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ:

https://e-services.minagric.gr/ 

και να παραλάβουν τους σχετικούς κωδικούς (username και password)

 • Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην σελίδα:

https://e-services.minagric.gr/harvest/Assets/images/harvest_manual.pdf

 • Να κάνουν είσοδο με τα στοιχεία εγγραφής που θα λάβουν στο ηλεκτρονικό  τους ταχυδρομείο και να υποβάλλουν την δήλωση.
 • Για τηλεφωνική υποστήριξη στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών μπορούν να καλέσουν 1540.

Αν και, όπως προαναφέρθηκε, η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης συγκομιδής είναι αποκλειστική ευθύνη των παραγωγών, η υπηρεσία μας θα υποστηρίξει και φέτος την σχετική διαδικασία, βοηθώντας τους αμπελουργούς που μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία μας για να υποβάλουν την δήλωση. Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση γι αυτή την υποστήριξη, είναι οι παραγωγοί να έχουν λάβει προηγουμένως (με την βοήθεια των συλλόγων τους η των οικείων τους)τους κωδικούς πρόσβασης (username και password) και με αυτούς τους κωδικούς να προσέρχονται στην υπηρεσία μας.

 • Μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δηλώσεων συγκομιδής (30 Νοεμβρίου) η εφαρμογή κλειδώνει και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή νέων στοιχείων ή η τροποποίηση των υποβληθέντων παρά μόνο από την αντίστοιχη Δ.Α.Ο.Κ και κατόπιν αιτήσεως του παραγωγού. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτηνιατρικής Σερρών,Γραφείο 10 στον κ. Τζουβάρα Κοσμά και στο τηλ. 2321355220.