Έντονο ενδιαφέρον «για τη συμμετοχή του επιμελητηρίου Σερρών σε εκθέσεις το 2013 και προγραμματισμός εκθεσιακής πολιτικής 2014»

    

Ενημέρωση για τις εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε το Επιμελητήριο το 2013 και προγραμματισμός για συμμετοχή σε Εκθέσεις το 2014
Ενημέρωση για τις εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε το Επιμελητήριο το 2013 και προγραμματισμός για συμμετοχή σε Εκθέσεις το 2014

Την Τετάρτη, 15-01-2014, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Επιμελητήριο μεταξύ της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και  σερραϊκών επιχειρήσεων με θέμα  την Ενημέρωση για τις εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε το Επιμελητήριο το 2013 και προγραμματισμός για συμμετοχή σε Εκθέσεις το 2014.

   

Ενημέρωση για τις εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε το Επιμελητήριο το 2013 και προγραμματισμός για συμμετοχή σε Εκθέσεις το 2014
Ενημέρωση για τις εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε το Επιμελητήριο το 2013 και προγραμματισμός για συμμετοχή σε Εκθέσεις το 2014

Πολλοί επιχειρηματίες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου και σε πολύ ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, κατά την οποία υπήρξε εκτενής διάλογος και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τη Διοίκηση σχετικά με την εκθεσιακή πολιτική του Επιμελητηρίου και τις Εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2014. Δόθηκε βαρύτητα στην επιλογή των Εκθέσεων στις οποίες θα ήταν σκόπιμο να συμμετάσχει το Επιμελητήριο προκειμένου να προβληθούν με τον καλύτερο τρόπο οι σερραϊκές επιχειρήσεις, τα προϊόντα τους και το γενικότερο οικονομικό, τουριστικό και πολιτιστικό προφίλ του Νομού Σερρών.  

    ΕΒΕΣ-Εκθέσεις-1340009Από τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου έγινε ενημέρωση για τις δράσεις του Επιμελητηρίου και για την προσπάθεια καθιέρωσης ετήσιας εμπορικής Έκθεσης στο Νομό Σερρών και κλαδικών εκθέσεων και για το γεγονός ότι για την παραχώρηση χώρου για το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος έχει απευθυνθεί τόσο στον Αντιπεριφερειάρχη όσο και στο Δήμαρχο Σερρών και έχει ενημερώσει και τους Βουλευτές. Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Μέγκλας πρότεινε στα μέλη – εκτός των άλλων – να θέσουν ως στόχο και την πολύ μεγάλη αγορά των Βαλκανίων.

    Συμπέρασμα της συνάντησης ήταν η κοινή διαπίστωση ότι η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ των σερραϊκών επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι ένας από τους κυρίαρχους στόχους για το 2014. Το Επιμελητήριο θα συμβάλλει ενημερώνοντας τα μέλη του, βοηθώντας τους να συμμετέχουν σε Εκθέσεις και οργανώνοντας τη συμμετοχή τους σε Εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρήσεις.